Szanowni Państwo,

z myślą o naszych uczniach i ich rodzicach pochodzenia ukraińskiego informujemy, że telefoniczny dyżur wsparcia świadczy pedagog szkolny,
Pani Anna Adamowska-Kałwa,
pod nr telefonu 797652902.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS Otworzy się w nowym oknie spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu Urząd Miasta Opola przygotował specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis, bliższe informacje na stronie: Otworzy się w nowym oknie www.bip.um.opole.pl

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej
są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Według informacji podanych przez OKE wyniki egzaminu ósmoklasisty szkoły mają otrzymać
30 lipca. Zapraszamy po odbiór zaświadczeń 31 lipca 2020 r., tj. w piątek, w godz. 9.00-14.00. Prosimy o zabranie własnych długopisów. Na terenie placówki obowiązuje również dezynfekcja rąk i zasłanianie nosa i ust.

Zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Henryka Sienkiewicza w Opolu na spotkanie informacyjne z dyrekcją Szkoły, które odbędzie się
9 lipca 2020 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna danego dziecka, a także
o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).


Jednocześnie informujemy, że spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas odbędzie się
w drugiej połowie sierpnia, jeżeli sytuacji epidemiologiczna na to pozwoli – o terminie powiadomimy później poprzez stronę internetową szkoły oraz pocztę elektroniczną.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa – zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i w porozumieniu z organem prowadzącym – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020 r. W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostaną w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informuję, że rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4.1. Ustawy z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; DzU z 2020 r., poz. 374). Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/…

Robert Nawrocki
Dyrektor PSP nr 10
im. Henryka Sienkiewicza w Opolu