Szanowni Państwo,

z myślą o naszych uczniach i ich rodzicach pochodzenia ukraińskiego informujemy, że telefoniczny dyżur wsparcia świadczy pedagog szkolny,
Pani Anna Adamowska-Kałwa,
pod nr telefonu 797652902.

Według informacji podanych przez OKE wyniki egzaminu ósmoklasisty szkoły mają otrzymać
30 lipca. Zapraszamy po odbiór zaświadczeń 31 lipca 2020 r., tj. w piątek, w godz. 9.00-14.00. Prosimy o zabranie własnych długopisów. Na terenie placówki obowiązuje również dezynfekcja rąk i zasłanianie nosa i ust.

Zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Henryka Sienkiewicza w Opolu na spotkanie informacyjne z dyrekcją Szkoły, które odbędzie się
9 lipca 2020 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna danego dziecka, a także
o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).


Jednocześnie informujemy, że spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas odbędzie się
w drugiej połowie sierpnia, jeżeli sytuacji epidemiologiczna na to pozwoli – o terminie powiadomimy później poprzez stronę internetową szkoły oraz pocztę elektroniczną.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa – zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i w porozumieniu z organem prowadzącym – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020 r. W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostaną w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informuję, że rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4.1. Ustawy z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; DzU z 2020 r., poz. 374). Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/…

Robert Nawrocki
Dyrektor PSP nr 10
im. Henryka Sienkiewicza w Opolu