26 kwietnia klasa Ia i Ib wybrały się na wycieczkę do piekarni w Zębowicach oraz do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wiemy z czego i jak piecze się chleb. Wiemy jak wygląda nowoczesna piekarnia.

Oglądaliśmy film „Chleb” przedstawiającego krótką historię chleba, tradycje z nim związane oraz proces produkcji chleba kiedyś oraz dziś. Uczestniczyliśmy w warsztatach formowania i wypieku plecionek z ciasta chlebowego.

Braliśmy udział w zajęciach „Lekcja w dawnej klasie szkolnej „, poznaliśmy historię nauczania oraz zwyczaje panujące przed laty w szkołach, oglądaliśmy dawne książki, elementarze, materiały piśmiennicze, stroje oraz przybory, każdy miał okazję spróbować pisania rysikami na kamiennych tabliczkach.

W muzeum znajduje się mnóstwo ciekawych przedmiotów codziennego użytku i nie tylko, których pomysłowość zadziwia i zaskakuje każdego zwiedzającego.

Polecamy odwiedzić te miejsca 🙂

Od 13 lutego 2023 r. rusza elektroniczna rekrutacja do szkół. Od tego dnia obowiązuje elektroniczne zgłaszanie dzieci do szkół obwodowych.

Poniżej linki dla rodziców do rejestracji kandydatów:

Linki do Uchwały Rady Miasta zawierającej kryteria przyjęć oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta:

Już wkrótce – 14 marca – na całym świecie będzie celebrowany Światowy Dzień Liczby Pi.
W naszej szkole postanowiliśmy rozciągnąć to świętowanie i ustaliliśmy, że matematyka będzie obchodzić swoje urodziny przez 2 miesiące.


W tym czasie nasi uczniowie sprawdzają siły w wielu konkurencjach, które oprócz dobrej zabawy mają na celu zmianę nastawienia do matematyki. Chodzi o to, by spojrzeć na „Królową Nauk” pod innym kątem, zauważyć, że można się nią bawić, że matematyka to nie tylko suche liczby i wzory, lecz część naszego życia.
Pierwsze konkurencje już za nami.

I ETAP – Krzyżówka gigant

Na korytarzu dolnym umieszczona została krzyżówka złożona z około 200 haseł. Uczniowie uzupełniali ją podczas przerw. Nie wszystkie hasła były łatwe i wymagały od uczniów poszukiwania rozwiązań z wykorzystaniem różnych źródeł informacji: książka, internet, wiedza starszych. Poradzili sobie świetnie i błyskawicznie rozwiązali całą krzyżówkę.
W związku z zainteresowaniem uczniów tego typu zadaniami na korytarzu pojawiły się łamigłówki sudoku, za które uczniowie od razu się zabrali 🙂

II ETAP  – Lapbook pt: „Jak ważna jest matematyka?”

Uczniowie stworzyli lapbooki, które umieścili na drzwiach sal lekcyjnych. Wykazali się przy tym ogromną kreatywnością i pomysłowością. W bardzo ciekawy sposób pokazali matematykę i jej zastosowanie w życiu. Możemy w nich między innymi: znaleźć ciekawostki matematyczne, przypomnieć sobie podstawowe wzory czy też sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę.

III ETAP – Budowanie szkieletów wielościanów foremnych

Podczas tej konkurencji uczniowie, pracując w małych grupach, skręcając odpowiednio papier, tworzyli krawędzie wielościanu, z których budowali bryłę. Musieli wykazać się przede wszystkim dobrą organizacją pracy w grupie. Podczas pracy niezbędna była wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętności techniczne, które pozwoliły na solidne umocowanie krawędzi i połączenie. Każdy uczeń pracujący nad zadaniem osiągnął sukces: dobrze się bawił z matematyką w tle, ćwiczył wyobraźnię przestrzenną, współpracował ze swoją grupą w taki sposób, aby praca była najbardziej efektywna, ćwiczył umiejętności techniczne. Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniem, które nie było najłatwiejsze. Żadna grupa nie wiedziała bowiem, w jaki sposób będą budować wielościany. Mimo wielu wątpliwości (Jak z kartek papieru zbudować bryłę przestrzenną?) każdy uczeń, który wyszedł z sali po zakończeniu pracy, był uśmiechnięty i zadowolony z siebie.
Uczniowie klas 1-3 zbudowali ośmiościany foremne, zaś klasy 4-6 – dwunastościany foremne.

Gratulujemy Lenie Nowackiej z kl. 8a pierwszej lokaty na drugim etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, a Hani Kordek z kl. 8a zakwalifikowania się do ostatniego – trzeciego – etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Obie dziewczyny zmierzą się z zadaniami etapu wojewódzkiego po feriach. Trzymamy kciuki!

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/02/lista-osob-zakwalifikowanych-do-iii-etapu-bez-danych-2223.pdf

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista-uczniow-zakwalifikowanych-do-publikacji23.pdf

Szanowni Państwo,

z myślą o naszych uczniach i ich rodzicach pochodzenia ukraińskiego informujemy, że telefoniczny dyżur wsparcia świadczy pedagog szkolny,
Pani Anna Adamowska-Kałwa,
pod nr telefonu 797652902.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS Otworzy się w nowym oknie spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu Urząd Miasta Opola przygotował specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis, bliższe informacje na stronie: Otworzy się w nowym oknie www.bip.um.opole.pl

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej
są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.