Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 roku na boisku szkolnym o godz. 8:30.
Po tym spotkaniu wychowawcy zabiorą uczniów do wyznaczonych klas. 

Natomiast klasy pierwsze rozpoczną o godzinie 8:15 w wyznaczonych salach z wychowawcami a następnie udadzą się na boisko szkolne.

Szanowni Państwo

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

  • Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

Będę wdzięczny za umieszczenie informacji o powyższym wydarzeniu na Państwa stronie internetowej, mediach społecznościowych  a także przekazanie jej do organizacji młodzieżowych.

W roku szkolnym 2023/2024 posiłki szkolne dostarczać będzie firma
MARCINIAK S.C.
z siedzibą w Opolu, ul. Koszyka 21.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD DNIA 05.09.2023r.

OD DNIA 30.08.2023r. ZAMAWIANIE I ZAKUP POSIŁKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
WYŁĄCZNIE!!!
ZA POMOCĄ APLIKACJI „MARCINIAK OBIADY”.
http://www.marciniakopole.pl

Do rejestracji w aplikacji zapraszamy również nauczycieli oraz pracowników szkoły.

CENNIK OBIADÓW ABONAMENTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Cały zestaw17,50 zł
Drugie danie15,50 zł
Zupa7,00 zł

Kontakt i wszelkie informacje na stronie:
www.marciniakopole.pl
Tel. 77 457 30 14
Pn-Pt – 7.00 -13.00