Od dwóch tygodni w naszej szkole trwają warsztaty pisankarskie. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami wykonują kroszonki i pisanki. Pilnie ćwiczą techniki: rytowniczą i batiku, aby w piątek wziąć udział w XXXIII Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzedowej Opolskie Kroszonki i Pisanki. 

Trzymajcie za nas kciuki!

Od 19 do 23 lutego obchodziliśmy Tydzień Języka Polskiego w Dziesiątce. Mieliśmy okazję pochwalić się swoimi zdolnościami, talentami, odkrywając równocześnie życie i twórczość naszego Noblisty Czesława Miłosza. Zastanawialiśmy się, dlaczego czytamy – tak powstało Drzewo Czytelników. Przekonywaliśmy do czytania, pisząc przemówienia. Rywalizowaliśmy w konkursie drużynowym „Czytam i chwytam”, przy okazji sprawdzając umiejętność czytania ze zrozumieniem. Popisywaliśmy się znajomością ortografii i interpunkcji w dyktandzie szkolnym. Ci z nas, którzy mają zdolności plastyczne,  przełożyli wiersze Czesława Miłosza na rysunki. Na przerwach siadaliśmy w zaaranżowanym kąciku słuchaczy, by poznawać fragmenty powieści czytane przez panie: Anię, Zosię i Monikę.  Z polecajek lekturowych mogliśmy dowiedzieć się,  co na pewno warto przeczytać. Nauczyciele podzielili się z nami wspomnieniami z czasów szkolnych, napisali nam o swoich lekturach. Tyle się działo…

Wysiłek został nagrodzony uroczystym podsumowaniem rywalizacji i wręczeniem nagród. Klasa 4b wystawiła swoją wersję „Akademii pana Kleksa” – były zaśpiewane piosenki, takie jak: „Jak rozmawiać trzeba z psem”, „Na wyspach Bergamutach”, „”Kaczka Dziwaczka”, „Z poradnika młodego zielarza” czy hit ostatnich miesięcy „Jestem twoją bajką”. Na koniec obchodów Tygodnia Języka Polskiego zostały wygłoszone przemówienia.

Konkurs drużynowy – czytanie ze zrozumieniem – 20 lutego 2024 r.

Zwyciężyła klasa 5a w składzie: Basia, Jakub, Rafał, Szandor

Konkurs plastyczny – przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza – 21 lutego 2024 r.

 • I miejsce – Waleria 6b
 • II miejsce Lena 5a (ex aequo)
 • II miejsce Hanna A. 7b (ex aequo)
 • wyróżnienie – Mirka 6b

Konkurs ortograficzny – 22 lutego 2024 r.

 • Kategoria 4-6: I miejsce – Natalia 6a i Jan 5a (ex aequo)
 • Kategoria 7-8: I miejsce – Marysia M. 7b
 • wyróżnienie – Milena 7a

Konkurs literacki – przemówienie – nagrodzono prace:

 • Tomasza z 4a,
 • Karola z 5a,
 • Konrada z 5a,
 • Marysi z 6a,
 • Julii z 6b,
 • Hugona z 6b,
 • Marcina z 7a,
 • Marysi M. z 7b,
 • Piotra z 8a.

Nauka poprzez zabawę to nie tylko sposób na przyswajanie wiedzy, ale również na rozwijanie ważnych umiejętności społecznych, takich jak umiejętność pracy w grupie, komunikacji czy empatii. Zabawa pozwala na rozwijanie kreatywności, myślenia logicznego i umiejętności rozwiązywania problemów.

Pierwszaki utrwalały poznany alfabet poprzez „Literkowy Sprint” czyli pisanie wyrazów z zastosowaniem małej i wielkiej litery. Kolorowe dyktando z samogłoskami i spółgłoskami jak również słomkowy zawrót głowy czyli walka w grupach o pozbieranie zagubionych literek przy użyciu słomki.

Drodzy Rodzice, mamy przyjemność zaprosić Państwa na  warsztaty  “Emocjonalny Kompas”, które odbędą się 06.03.2024 o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu. Spotkanie poprowadzi  psycholog Aleksandra Janik.

Warsztaty „Emocjonalny Kompas” są skierowane do rodziców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia oraz regulacji emocji. Celem spotkania jest wyposażenie Państwa w efektywne narzędzia do budowania zdrowej komunikacji z dziećmi oraz dostarczenie praktycznych wskazówek, które można zastosować w codziennym życiu rodzinnym.

Podczas warsztatów odkryjemy:

 • Wiedzę z zakresu regulacji emocji: Jak rozpoznawać i radzić sobie z emocjami – zarówno własnymi, jak i dziecka.
 • Lepszą komunikację z dzieckiem: Techniki i strategie komunikacji, które pomogą w budowaniu silnej więzi emocjonalnej.
 • Praktyczne wskazówki: Proste, ale skuteczne metody wspierające rozwój emocjonalny dziecka.

Zachęcamy do udziału w tych inspirujących warsztatach, które będą doskonałą okazją do zdobycia cennych umiejętności i wiedzy, jak również do wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Pozdrawiam
Aleksandra Janik

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych

Ucznia do szkoły zapisują wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. Rodzic składający w szkole zgłoszenie do szkoły/wniosek o przyjęcie do szkoły  zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych osoby zapisującej dziecko do szkoły oraz dokument tożsamości dziecka zawierający numer PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka do szkoły muszą podpisać oboje rodzice.

Szczegóły w załącznikach.

W naszej szkolnej społeczności, 23 lutego miała miejsce wyjątkowa inicjatywa związana z obchodami Światowego Dnia Walki z Depresją. Celem było podkreślenie, jak ważne jest zrozumienie depresji jako choroby, która wymaga uwagi i wsparcia, nie inaczej niż fizyczne dolegliwości.

Co się działo? 

 • Arteterapia: Uczniowie mieli okazję za pomocą pędzla i farb wyrazić swoje emocje, malując na maskach różne „oblicza” depresji. Ta kreatywna forma pozwoliła na otwarte wyrażenie uczuć i zrozumienie, że każdy może przeżywać różne stany emocjonalne.
 • Pogadanki psychoedukacyjne: Pod opieką naszego psychologa szkolnego, uczennice klasy 6b przeprowadziły serię krótkich, ale treściwych prezentacji na temat depresji. Rozmawialiśmy o tym, jak rozpoznać jej objawy, jak sobie radzić i jak ważne jest wsparcie otoczenia.

Nasze działania miały na celu rozwianie mitów i podkreślenie, że depresja to nie tabu – to coś, o czym można i trzeba rozmawiać. Zależy nam, aby każdy wiedział, że w naszej szkole nie jest sam ze swoimi problemami.

Ważne przesłanie: 

Przekazaliśmy uczniom, że poszukiwanie pomocy i otwarte rozmowy o swoich emocjach to znak siły, a szkoła jest miejscem, gdzie mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie. Chcemy, aby wszyscy czuli się bezpiecznie, wiedząc, że mogą wyrażać swoje uczucia, bez obawy o ocenę.

Podziękowania: 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i otwarte serca. Razem tworzymy przestrzeń pełną empatii, zrozumienia i wsparcia. Pamiętajmy, że każdy z nas może być światłem dla kogoś, kto znajduje się w ciemności. Jesteśmy razem silniejsi w walce z depresją.

#ŚwiatowyDzieńWalkizDepresją #RazemMocniejsi #EmpatiaZmieniaŚwiat

Pozdrawiam serdecznie
Aleksandra Janik

Świetne doświadczenie i ćwiczenie manualne, wpływające na integrację sensoryczną. Klasa pierwsza B sprawdziła czy możliwe jest chodzenie po cieczy nieniutonowej.

Uczniowie dowiedzieli się, że ciecz nienewtonowska pod wpływem nacisku zamienia się w ciało stało. Natomiast ugniatając, naciskając lub odpowiednio stawiając stopy pozwoli nam po niej chodzić. To doświadczenie pokazało nam w jaki sposób bezpiecznie przejść przez bagno lub ruchome piaski.

Urząd Miasta Opola ogłasza konkurs plastyczno – graficzny na plakat promujący
zdrowie psychiczne pod hasłem ”Oswajamy zdrowie psychiczne”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas III – VIII szkół podstawowych oraz klas
I – IV szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w Opolu.
Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Urzędu Miasta Opola
w terminie do 10.03.2024r. (decyduje data wpływu) wraz z kartą zgłoszeniową wraz
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatorów


Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia
w każdej z kategorii:

• 1 kategoria: prace uczniów klas III- IV szkół podstawowych,
• 2 kategoria prace uczniów klas V- VIII szkół podstawowych,
• 3 kategoria prace uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych.

oraz wyłoni plakat, który zostanie wykorzystany jako okładka „Poradnika o dostępnych formach
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu”.


Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.opole.pl.

W ramach wydarzenia, które obecnie rozpoczyna się w naszej szkole, a mianowicie:
Międzynarodowy Tydzień Języka Ojczystego, pragniemy poinformować o ogłoszeniu dla klas młodszych (klasy 1-3) konkursu plastycznego pt. „Narysuj wiersz”.

Oczywiście wszystko dla chętnych uczniów. Dzieci mają do wyboru interpretację jednego z wybranych wierszy: 

1. „Obłoki” Józef Ratajczak,

2. „Radość” Ewa Zawistowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Prace można przynosić przez ten cały tydzień.