Na prośbę Centrum Dialogu Obywatelskiego przesyłamy zaproszenie na wydarzenie organizowane w ramach cyklu spotkań pn. „Obywatelski Czwartek”.

28.09.2023 r., godz. 16:00 – Obywatelski Czwartek – „Depresja – choroba współczesności”

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy związane z depresją, jej przyczynami, objawami, dostępnością wsparcia oraz leczenia, a także sposobami radzenia sobie z trudną rzeczywistością.

Spotkanie poprowadzą Pani Maria Jeleń – kierownik Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego oraz Pani Maria Latusek- Mierzwa- Psycholog.

Obywatelskie czwartki to otwarte spotkania odbywające się w każdy, ostatni czwartek miesiąca, w godzinach 16:00-17:00, w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1.

Wydarzenie dedykowane jest wszystkim chętnym mieszkańcom i mieszkankom miasta Opola i nie tylko. Comiesięczne spotkania o różnorodnej tematyce, stanowią wyjątkową okazję do poszerzania wiedzy w ważnych i ciekawych dla społeczeństwa obszarach.

Obywatelskie czwartki – działanie zainicjowane przez Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania przy Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

Zajęcia rozwijające kreatywność z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie 2a i 1b. 

8 września 2023 startuje elektroniczna rekrutacja na jesienną edycję programu „Umiem Pływać”. Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, nieodpłatny i będą stanowić uzupełnienie powszechnej nauki pływania klas III jaka już funkcjonuje w naszym Mieście.

Bardzo prosimy o zapoznaniem się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Opolu dotyczącym prośby o udostępnienie informacji o rekrutacji do programu wśród rodziców dzieci z klas I- II opolskich szkół podstawowych.

Zapisy będą się odbywać poprzez formularz elektroniczny. Link zostanie uruchomiony w piątek
o godzinie 12:00.

Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, nieodpłatny i będą stanowić uzupełnienie powszechnej nauki pływania klas III jaka już funkcjonuje w Naszym Mieście. W edycji jesiennej przygotowano 120 miejsc dla chętnych dzieci w dziesięciu grupach ćwiczeniowych po 12 osób. Kurs liczy 20 godzin nauki pływania realizowanej na basenie „Wodna Nuta” w systemie weekendowym
(sobota i niedziela) w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. 

Wszelkie informacje dotyczące dostępne są na stronie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu: www.mos.opole.pl w zakładce Realizowane Projekty/Umiem Pływać.

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 po raz trzeci został zorganizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu bezpłatny projekt edukacyjny dla uczniów starszych klas szkół podstawowych pn. „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola”.

W ramach projektu zaplanowano warsztaty z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i matematyka. Ponadto zaplanowano osobne zajęcia przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli z opolskich szkół podstawowych i liceów.

Warsztaty rozpoczną się 18 września 2023 r. i będą odbywały się raz w tygodniu w 1,5 godzinnych blokach zajęć. Warsztaty prowadzone będą w godzinach popołudniowych w wybranych szkołach Opola.

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić deklarację uczestnictwa. Deklarację można pobrać ze strony Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (dostępna w zakładce Projekty). W zakładce Projekty umieszczony zostanie również wstępny harmonogram zajęć.

Wypełnioną deklarację uczestnictwa ucznia w projekcie edukacyjnym „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola” rodzic/uczestnik może dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK przy ul. Strzelców Bytomskich 1 lub przekazać do sekretariatu Państwa szkoły.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres email: uczeń.zdolny@mdk.opole.pl

Z poważaniem
Agata Smoleń Koordynator projektu

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024!

Jesteśmy tu, aby wspierać wszystkich członków naszej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Pozostajemy codziennie w gotowości do współpracy z każdym,

w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i empatii.

W szczególności troszczymy się o dobrostan emocjonalny i psychiczny naszych uczniów tak,

aby radzili sobie z różnymi trudnościami życiowymi i edukacyjnymi.

Zależy nam, by każdy z Nich uwierzył w siebie i zrozumiał, że wszystko czego potrzebuje, ma już w sobie. Naszą rolą jest pomóc im to odkryć.

Rozmawiajmy o naszych emocjach, problemach lub po prostu dzielmy się wspaniałymi chwilami…

Psycholog Aleksandra Janik 
Pedagog szkolny/pedagog specjalny Halina Kłyś

Godziny konsultacji psychologa: środa, 15.00-16.00.
Godziny konsultacji pedagoga szkolnego/pedagoga specjalnego: środa, 14.35-15.35.


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 roku na boisku szkolnym o godz. 8:30.
Po tym spotkaniu wychowawcy zabiorą uczniów do wyznaczonych klas. 

Natomiast klasy pierwsze rozpoczną o godzinie 8:15 w wyznaczonych salach z wychowawcami a następnie udadzą się na boisko szkolne.

Szanowni Państwo

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

  • Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

Będę wdzięczny za umieszczenie informacji o powyższym wydarzeniu na Państwa stronie internetowej, mediach społecznościowych  a także przekazanie jej do organizacji młodzieżowych.

W roku szkolnym 2023/2024 posiłki szkolne dostarczać będzie firma
MARCINIAK S.C.
z siedzibą w Opolu, ul. Koszyka 21.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD DNIA 05.09.2023r.

OD DNIA 30.08.2023r. ZAMAWIANIE I ZAKUP POSIŁKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
WYŁĄCZNIE!!!
ZA POMOCĄ APLIKACJI „MARCINIAK OBIADY”.
http://www.marciniakopole.pl

Do rejestracji w aplikacji zapraszamy również nauczycieli oraz pracowników szkoły.

CENNIK OBIADÓW ABONAMENTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Cały zestaw17,50 zł
Drugie danie15,50 zł
Zupa7,00 zł

Kontakt i wszelkie informacje na stronie:
www.marciniakopole.pl
Tel. 77 457 30 14
Pn-Pt – 7.00 -13.00