FIRMA MARCINIAK S.C. WYCHODZĄC NAPRZECIW ROSNĄCYM OCZEKIWANIOM RODZICÓW, WPROWADZIŁA SYSTEM ZAMAWIANIA OBIADÓW ONLINE – więcej informacji w załącznikach.

Obiady wydawane będą 05.09.2022r.
Od dnia 1.09.2022 będzie można już dokonywać zamówień i opłacać obiady.

Zamawianie i zakup posiłków odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji „MARCINIAK OBIADY”.

http://www.marciniakopole.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00.

Po tym spotkaniu wychowawcy zabiorą uczniów do wyznaczonych klas.

W przypadku deszczuwychowawcy klas II-VIII spotykają się z uczniami w klasach, natomiast uczniowie klas I będą mieli krótkie spotkanie z dyrekcją i wychowawcami na sali gimnastycznej,
a później w klasach. 

Jeśli Państwa dziecko reaguje agresywnie, złości się, kłóci, okazuje brak szacunku, jeśli ma trudności z kontrolowaniem emocji to zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji ART

Trening Zastępowania Agresji (ART) to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.


ART składa się z trzech modułów:

1. Trening umiejętności społecznych – uczestnik uczy się zachowań społecznych (np. unikania bójek, radzenia sobie z oskarżeniem, rozumienia uczuć innych);
2. Treningu kontroli złości – uczestnik uczy się samokontroli oraz co robić, zamiast zachowywać w sposób agresywny;
3. Treningu wnioskowania moralnego – uczestnik uczy się podejmowania decyzji uwzględniając potrzeby i prawa innych. 

Spotkania mają charakter cykliczny oraz zamknięty. Cykl obejmuje 10 tygodni.
Zajęcia odbywają się w grupie 10-12 osobowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” realizuje program dla uczniów szkół podstawowych, finansowany ze środków Urzędu Miasta w Opolu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” ogłasza nabór uczestników do programu finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opole. Program rozpocznie się we wrześniu 2022r.,
osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu

Program Wzmacnia Rodziny (PWR) jest profilaktycznym programem rekomendowanym opartym
na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych,
które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji,
która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Spotkania w ramach programu odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 7 tygodni. Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców/ opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje. Każde spotkanie trwa 2 godziny podczas których: w pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie dzieci/młodzieży. Druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci. Podczas sesji zajęć pokazywane
są typowe sytuacje z życia rodzinnego (filmy), dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów,
z którymi rodzina ma do czynienia, organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom
i dzieciom miło spędzić razem czas. Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane podczas sesji.

Tematyka realizowana podczas cyklu zajęć

Sesje dla rodziców:

 • Miłość i granice,
 • Ustalanie zasad domowych,
 • Promowanie dobrego zachowania,
 • Wyciąganie konsekwencji,
 • Budowanie mostów,
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych,
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

 • Cele i marzenia,
 • Docenić rodziców,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Przestrzeganie zasad,
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą,
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele,
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

 • Wspieranie celów i marzeń,
 • Docenić członków rodziny,
 • Narady rodzinne,
 • Zrozumieć wartości rodzinne,
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny,
 • Rodzina a presja rówieśnicza,
 • Podsumowanie.

Program Wzmacniania Rodziny(PWR)  w naszej placówce prowadzi przygotowana do ich prowadzenia kadra.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i  ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie: nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii  informacyjno – komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

W załączeniu do niniejszej wiadomości umieszczone zostało pismo przewodnie wraz z plakatem i informacjami dotyczącymi ww. programu.