Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

13 X 2023 r. (piątek)
2-3 XI 2023 r. (czwartek-piątek)
2 V 2024 r. (czwartek)
14-16 V 2024 r. (wtorek-czwartek) – egzamin ósmoklasisty
31 V 2024 r. (piątek)

W wyżej wymienione dni szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 6.30-16.45 po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia takiej potrzeby u wychowawcy (druk zgłoszenia poniżej).

Na prośbę Centrum Dialogu Obywatelskiego przesyłamy zaproszenie na wydarzenie organizowane w ramach cyklu spotkań pn. „Obywatelski Czwartek”.

28.09.2023 r., godz. 16:00 – Obywatelski Czwartek – „Depresja – choroba współczesności”

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy związane z depresją, jej przyczynami, objawami, dostępnością wsparcia oraz leczenia, a także sposobami radzenia sobie z trudną rzeczywistością.

Spotkanie poprowadzą Pani Maria Jeleń – kierownik Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego oraz Pani Maria Latusek- Mierzwa- Psycholog.

Obywatelskie czwartki to otwarte spotkania odbywające się w każdy, ostatni czwartek miesiąca, w godzinach 16:00-17:00, w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1.

Wydarzenie dedykowane jest wszystkim chętnym mieszkańcom i mieszkankom miasta Opola i nie tylko. Comiesięczne spotkania o różnorodnej tematyce, stanowią wyjątkową okazję do poszerzania wiedzy w ważnych i ciekawych dla społeczeństwa obszarach.

Obywatelskie czwartki – działanie zainicjowane przez Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania przy Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

Zajęcia rozwijające kreatywność z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie 2a i 1b. 

8 września 2023 startuje elektroniczna rekrutacja na jesienną edycję programu „Umiem Pływać”. Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, nieodpłatny i będą stanowić uzupełnienie powszechnej nauki pływania klas III jaka już funkcjonuje w naszym Mieście.

Bardzo prosimy o zapoznaniem się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Opolu dotyczącym prośby o udostępnienie informacji o rekrutacji do programu wśród rodziców dzieci z klas I- II opolskich szkół podstawowych.

Zapisy będą się odbywać poprzez formularz elektroniczny. Link zostanie uruchomiony w piątek
o godzinie 12:00.

Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, nieodpłatny i będą stanowić uzupełnienie powszechnej nauki pływania klas III jaka już funkcjonuje w Naszym Mieście. W edycji jesiennej przygotowano 120 miejsc dla chętnych dzieci w dziesięciu grupach ćwiczeniowych po 12 osób. Kurs liczy 20 godzin nauki pływania realizowanej na basenie „Wodna Nuta” w systemie weekendowym
(sobota i niedziela) w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. 

Wszelkie informacje dotyczące dostępne są na stronie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu: www.mos.opole.pl w zakładce Realizowane Projekty/Umiem Pływać.

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 po raz trzeci został zorganizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu bezpłatny projekt edukacyjny dla uczniów starszych klas szkół podstawowych pn. „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola”.

W ramach projektu zaplanowano warsztaty z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i matematyka. Ponadto zaplanowano osobne zajęcia przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli z opolskich szkół podstawowych i liceów.

Warsztaty rozpoczną się 18 września 2023 r. i będą odbywały się raz w tygodniu w 1,5 godzinnych blokach zajęć. Warsztaty prowadzone będą w godzinach popołudniowych w wybranych szkołach Opola.

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić deklarację uczestnictwa. Deklarację można pobrać ze strony Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (dostępna w zakładce Projekty). W zakładce Projekty umieszczony zostanie również wstępny harmonogram zajęć.

Wypełnioną deklarację uczestnictwa ucznia w projekcie edukacyjnym „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola” rodzic/uczestnik może dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK przy ul. Strzelców Bytomskich 1 lub przekazać do sekretariatu Państwa szkoły.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres email: uczeń.zdolny@mdk.opole.pl

Z poważaniem
Agata Smoleń Koordynator projektu

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024!

Jesteśmy tu, aby wspierać wszystkich członków naszej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Pozostajemy codziennie w gotowości do współpracy z każdym,
w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i empatii.

W szczególności troszczymy się o dobrostan emocjonalny i psychiczny naszych uczniów tak,
aby radzili sobie z różnymi trudnościami życiowymi i edukacyjnymi.

Zależy nam, by każdy z Nich uwierzył w siebie i zrozumiał, że wszystko czego potrzebuje, ma już w sobie. Naszą rolą jest pomóc im to odkryć.

Rozmawiajmy o naszych emocjach, problemach lub po prostu dzielmy się wspaniałymi chwilami…

Psycholog Aleksandra Janik 
Pedagog szkolny/pedagog specjalny Halina Kłyś

Godziny konsultacji psychologa: środa, 15.00-16.00.
Godziny konsultacji pedagoga szkolnego/pedagoga specjalnego: środa, 14.35-15.35.