Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16.11.2023 r.) zorganizowaliśmy w całej szkole akcję, która połączyła wszystkich w atmosferze szacunku i życzliwości. Zaczęliśmy od prezentacji treści, z którymi wszyscy rodzice i uczniowie mogli zapoznać się na szkolnych tablicach. W naszym przekazie zachęcaliśmy uczniów do wrażliwości na uczucia innych i okazywania szacunku wszystkim – niezależnie od różnic, które nas dzielą. Ukazaliśmy istotę tolerancji w postaci wartości, która zwyczajnie wymaga otwartości na drugiego człowieka. Zwróciliśmy przy tym szczególną uwagę na szacunek, dobroć, wyrozumiałość, akceptację, otwartość, pomoc, równość i życzliwość.

Logo naszej akcji rozumiemy wszyscy w ten sam sposób – Tolerancja mieszka w naszym sercu i przenika nas swoim światłem, jak słońce… Każdy uczeń i uczennica otrzymał od nas znaczek z logo całej akcji już 13 listopada.

Każdemu uczniowi i uczennicy stworzyliśmy również możliwość wypowiedzenia się o tym, czego potrzebuje od swoich koleżanek i kolegów, by czuć się zaakceptowanym, udostępniając Kuferki Tolerancji.

Ogromny wkład w realizację całego przedsięwzięcia włożyli wychowawcy, którzy w ramach akcji przeprowadzili z uczniami zajęcia, opracowane według scenariuszy realizowanych w szkole programów wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Dzięki warsztatom i pogadankom, jakie przeprowadzono we wszystkich klasach, uczniowie wiedzą, że są ważni, wyjątkowi i doceniani. Wiedzą również, jak pomóc innym i w jaki sposób samemu zwrócić się o pomoc, tak, by nikt z nas nie poczuł się samotny, odrzucony, wykluczony, czy po prostu gorszy. Wskazano uczniom, jak ogromną wartością są właściwe relacje z innymi, przyjaźń i wyrozumiałość. Niewątpliwie najcenniejszą wskazówką, jaka otrzymali na lekcjach jest świadomość, że zrozumieć innych, to przede wszystkim – zrozumieć siebie.

Uczniowie klas najmłodszych wyrazili swoje emocje, uczucia i refleksje na temat tolerancji również w trakcie realizacji międzygrupowego konkursu świetlicowego pod nazwą „Tolerancja w puzzlach”. Wykonali piękne puzzle, składając poszczególne elementy z rysunków bądź słów, które ilustrują wartości bliskie tolerancji. W poniedziałek, 20 listopada każdy z uczestników konkursu otrzyma Dyplom.


Zwieńczeniem akcji był Łańcuszek Tolerancji, który stworzyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły na boisku szkolnym, ustawiając się w kształcie serca, by poczuć się jak najlepiej i jak najbliżej siebie tego dnia. Na końcu wszyscy zaśpiewaliśmy piosenkę „Góry do góry” w rytmie wybrzmiewającej na terenie całej szkoły muzyki.
Dziękujemy Wam, drodzy uczniowie i nauczyciele, za tak wspaniałą akcję.

Dnia 11 października w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jesteśmy przekonani, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak nasza wiedza z różnych przedmiotów, dlatego razem świętowaliśmy i uczyliśmy się, jak zadbać o nasze umysły. Tego dnia wszyscy uczniowie mieli okazję doświadczyć w praktyce,  jak dbać o stan psychiczny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zorganizowano warsztaty, które koncentrowały się na ważnych obszarach życia, takich jak budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, aktywność fizyczna, rozpoznawanie własnych potrzeb oraz znaczenie odpowiedniej diety. 

Przez cały dzień prowadzono fascynujące eksperymenty, które pokazywały, jak negatywne myśli wpływają na nasze samopoczucie oraz jak sobie z nimi radzić. Nasi uczniowie mogli podzielić się swoimi negatywnymi emocjami i sytuacjami, których chcieliby pozbyć się, korzystając z naszej szkolnej „pralni emocji”. 

W klasach I-III nie zabrakło także zdrowych, kolorowych sałatek, które pomagają nam utrzymać zdrową dietę i cieszyć się energią na co dzień.

We wszystkich klasach wychowawcy we współpracy z uczniami i rodzicami zorganizowali kąciki wyciszenia lub ścieżki sensoryczne, zapewniając tym samym możliwość odpoczynku, relaksacji i tzw. oddechu od codziennych trosk. Na lekcjach wychowania fizycznego oraz na przerwach międzylekcyjnych zadbano o wyciszenie organizmu, rozwijanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci i młodzieży oraz  kształtowano poczucie rytmu.

Śmiało można powiedzieć, że był to dzień pełen uśmiechów i pozytywnej energii. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i pomogli uczynić naszą szkołę miejscem, gdzie nie tylko zdobywamy wiedzę, ale także uczymy się o siebie dbać. Pamiętajmy, że nasze zdrowie psychiczne jest naszym największym skarbem – dbajmy o nie każdego dnia!
#DzieńZdrowiaPsychicznego #DbajmyOSiebie #ZdrowyUmysłZdroweŻycie

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024!

Jesteśmy tu, aby wspierać wszystkich członków naszej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Pozostajemy codziennie w gotowości do współpracy z każdym,
w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i empatii.

W szczególności troszczymy się o dobrostan emocjonalny i psychiczny naszych uczniów tak,
aby radzili sobie z różnymi trudnościami życiowymi i edukacyjnymi.

Zależy nam, by każdy z Nich uwierzył w siebie i zrozumiał, że wszystko czego potrzebuje, ma już w sobie. Naszą rolą jest pomóc im to odkryć.

Rozmawiajmy o naszych emocjach, problemach lub po prostu dzielmy się wspaniałymi chwilami…

Psycholog Aleksandra Janik 
Pedagog szkolny/pedagog specjalny Halina Kłyś

Godziny konsultacji psychologa: środa, 15.00-16.00.
Godziny konsultacji pedagoga szkolnego/pedagoga specjalnego: środa, 14.35-15.35.

Od 7 grudnia działa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz specjalny czat internetowy.
Dzieci i młodzież z problemami mogą skorzystać z tzw. darmowej poradni psychologicznej, która działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Co ważne, pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.Darmowy numer dla wszystkich potrzebujących dzieci.

Pod numerem telefonu 800 12 12 12 dzieci i młodzież, które doświadczają problemów związanych z odizolowaniem w czasie pandemii, są dyskryminowane lub źle traktowane przez rówieśników czy dorosłych, mogą uzyskać darmową pomoc. Jak wskazuje Rzecznik Praw Dziecka, uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Eksperci wskazują, że sytuacja od wielu lat się pogarsza, a z badań wynika, że już co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósty się okaleczał, a aż 7% przyznaje się do próby samobójczej!

Telefon, jak i czat są darmowe i anonimowe. Nie trzeba podawać swoich danych.
Czat nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka – strona internetowa
https://brpd.gov.pl/

Połączenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w zespół placówek pod nazwą Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Link do strony:
https://mcwe.opole.pl

Połączenie nie powoduje ograniczenia w realizacji zadań statutowych żadnej z placówek wchodzących w skład zespołu. Proponowana zmiana nie rodzi też skutków kadrowych, a zaproponowane przekształcenie jest szansą na zwiększenie efektywności pracy Poradni oraz wspomagania szkół i placówek.

Poradnia pozostaje niezmiennie bezpłatną instytucją oferującą indywidualną pomoc każdemu zgłaszającemu się dziecku i rodzicowi czy opiekunowi.

W środę, tj. 16.12.2020r., o godzinie 16:00 odbędzie się już trzecia wideokonferencja z cyklu:
Zagrożenia w Cyberprzestrzeni. Spotkanie z rodzicami i nauczycielami w ramach Opolskiej Szkoły Ćwiczeń poprowadzi pan Bartosz Mirucki, analityk zachowań dzieci młodzieży w sieci oraz wykładowca z WSZiA w Opolu.

Tym razem porozmawiamy o funkcjonowaniu dzieci w rzeczywistości przeciążonej informacjami.
Udział w spotkaniu dostarczy jego uczestnikom wiedzy o tym, w jaki sposób przeciążenie wpływa na stan psychiczny dziecka i jak rozmawiać z nim o tym problemie. Prowadzący udzieli również wskazówek dotyczących radzenia sobie z przeładowaniem informacjami.

Za pomocą e-dziennika udostępnimy Państwu dzień wcześniej link, oraz instrukcję jak dołączyć do wideokonferencji. Tym razem połączymy się z prowadzącym w aplikacji TEAMS.

Materiały z warsztatów w formie linku do prezentacji Google zostaną przesłane zainteresowanym uczestnikom na e-mail.

Informujemy, że Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uruchamia 48 wirtualnych gabinetów
na rzecz wspierania nauczycieli, rodziców i uczniów w okresie zdalnego nauczania i na czas trwania stanu epidemii. Zainteresowanych umawiać będą do wirtualnego gabinetu wytypowani pracownicy MCWE za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szkoła udostępnia Państwu adresy elektroniczne specjalistów przydzielonych naszym uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom:

Sprawy, działania, problemy z jakimi zajmować się będą specjaliści w ich wirtualnych gabinetach:

Psycholodzy, pedagodzy:

 • wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego w prowadzeniu działań w trakcie nauki zdalnej, rozwiązywaniu problemów z dziećmi i uczniami,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne rodziców,
 • wsparcie dzieci i uczniów w ramach „kontaktu zaufania”,
 • nauczyciel zgłaszający się do gabinetu może skorzystać z asysty psychologa/pedagoga Poradni w kontakcie wirtualnym z rodzicem, uczniem,
 • monitoring wspierający postępów w procesie edukacyjnym uczniów będących na indywidualnej ścieżce kształcenia oraz w skomplikowanych i trudnych sytuacjach uczniów będących pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informacja:
Kontakt nawiązywany w wirtualnym gabinecie może dotyczyć indywidualnych, trudnych spraw dzieci
i uczniów będących pod opieka Poradni oraz pozostałych uczniów z trudnościami wszelkiego rodzaju, będącymi efektem izolacji, edukacji zdalnej, itd. Wsparcie będzie udzielane pedagogowi, psychologowi, nauczycielowi oraz rodzicom, których do psychologa/pedagoga skieruje nauczyciel/psycholog i pedagog szkolny.

Logopedzi:

 • wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w prowadzeniu działań terapeutycznych w formie kontaktu wirtualnego,
 • wsparcie rodziców pozostających w domu z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie możliwym na odległość.

Konsultanci oraz doradcy metodyczni:

 • wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość,
 • współprowadzenie zajęć on-line,
 • doradztwo merytoryczne w tym zakresie oraz w zakresie form i metod kształcenia zdalnego nastawionego na realizację podstawy programowej,
 • prowadzenie wirtualnych zajęć pokazowych i otwartych,
 • wsparcie techniczne nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi nauczania na odległość.

Drodzy uczniowie!

Nowy rok szkolny to okazja do wzmocnienia relacji z rówieśnikami, których towarzystwa wszyscy tak bardzo potrzebujecie. Życzymy Wam, aby stare szkolne przyjaźnie nie zardzewiały, a nowe – nie zwiodły, gdy będziecie szukać zrozumienia, pocieszenia i współczucia.

Jako pedagodzy jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby i oczekiwania. Pamiętajcie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Rozwiązanie jest w zasięgu ręki i naprawdę… zawsze warto porozmawiać.

Wszystkich, którzy chcą podzielić się z nami swoimi radościami i troskami, albo zwyczajnie pomilczeć i zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole –zapraszamy codziennie do sali numer 3.

Monika Szczepaniuk-Łysek i Halina Kłyś