Dyrektor: Robert Nawrocki
Wicedyrektor: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy dydaktyczni

Edukacja wczesnoszkolna: Natalia Kotarska, Karolina Pawleta, Grażyna Przejczowska, Krystyna Kichman-Konik, Katarzyna Kołodziejczyk, Małgorzata Dobrowolska

Język polski: Anna Mazurewicz-Nowacka, Jadwiga Kubas, Zofia Witkowska, Monika Kałuża

Matematyka: Iwona Wasik, Dominika Jendrysiak, Beata Stankiewicz

Historia: Zofia Witkowska, Monika Kałuża, Ewa Chłopecka-Martynowicz, Dorota Mechel

WOS: Agnieszka Dołęga-Mostowska, Monika Kałuża

Język angielski: Anna Rzepczyńska, Maria Bury, Agnieszka Bandrowska

Język niemiecki: Irena Lipok

Język mniejszości narodowej niemiecki: Irena Lipok, Karolina Pawleta, Natalia Kotarska

Język hiszpański: Justyna Czajka

Chemia: Beata Stankiewicz

Fizyka: Jarosław Świeboda

Geografia: Jarosław Świeboda

Przyroda: Jarosław Świeboda

Biologia: Agnieszka Młynarczyk

Informatyka: Iwona Wasik, Tomasz Słowicki, Władysław Biliński

Technika: Władysław Biliński

Plastyka: Agnieszka Bandrowska

Muzyka: Agnieszka Dołęga-Mostowska

Religia: Gabriela Midek-Botor, Katarzyna Nowak, Beata Budzińska-Korejwo

Wychowanie fizyczne: Anna Tkaczuk, Anna Miszkiewicz, Magdalena Witkowska

WDŻ: Teresa Tomaszewska

Doradztwo zawodowe: Anna Pańków

Edukacja dla bezpieczeństwa: Anna Tkaczuk

Pedagog: Halina Kłyś, Monika Szczepaniuk-Łysek

Nauczyciel wspomagający: Joanna Zelek, Karolina Pawleta, Jadwiga Kubas, Anna Pańków, Agnieszka Młynarczyk

Logopeda: Anna Pańków, Natalia Kotarska

Świetlica: Beata Budzińska-Korejwo, Teresa Tomaszewska, Halina Kłyś, Monika Szczepaniuk-Łysek, Grażyna Przejczowska, Ewa Chłopecka-Martynowicz, Anna Miszkiewicz, Tomasz Słowicki

Biblioteka: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz: Katarzyna Marciniak

Główny księgowy: Elena Gigiel

Kierownik gospodarczy: Agnieszka Sołtys

Operator urządzeń multimedialnych: Piotr Soppa

Specjalista ds. kadr: Katarzyna Marciniak

Specjalista ds. płac: Grażyna Zuber

Obsługa: Maria Misztal, Iwona Wilczek, Anna Kartscher, Irina Kushniryk, Marek Kartscher