Dyrektor: Robert Nawrocki
Wicedyrektor: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy dydaktyczni

Edukacja wczesnoszkolna: Karolina Pawleta (kl. 1a), Danuta Knaga (kl. 1b), Justyna Najwer (kl. 2a), Małgorzata Dobrowolska (kl. 2b), Natalia Kotarska (kl. 3)

Język polski: Anna Mazurewicz-Nowacka, Zofia Witkowska, Monika Kałuża, Aleksandra Domka-Kordek

Matematyka: Iwona Wasik, Beata Stankiewicz, Marzena Liguda

Historia: Zofia Witkowska, Ewa Chłopecka-Martynowicz, Ewelina Piórkowska

Wiedza i społeczeństwie (WOS): Ewelina Piórkowska

Język angielski: Anna Rzepczyńska, Maria Bury

Język niemiecki: Aneta Sleziona

Język mniejszości narodowej niemiecki: Aneta Sleziona, Natalia Kotarska, Ewa Pawlicka

Historia i kultura języka mniejszości narodowej niemieckiej: Aneta Sleziona

Język hiszpański: Justyna Czajka

Chemia: Beata Stankiewicz

Fizyka: Marzena Liguda

Geografia: Agnieszka Hrichi

Przyroda: Danuta Knaga

Biologia: Agnieszka Młynarczyk

Informatyka: Mariusz Śleziak, Iwona Wasik, Władysław Biliński

Technika: Rafał Kurpierz

Plastyka: Edyta Wylegała

Muzyka: Agnieszka Dołęga-Mostowska

Religia: Gabriela Midek-Botor, ks. Marcin Jaśkowski

Wychowanie fizyczne: Anna Tkaczuk, Magdalena Witkowska, Rafał Kurpierz

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Tomaszewska

Doradztwo zawodowe: Dominika Komar

Edukacja dla bezpieczeństwa: Anna Tkaczuk

Pedagog szkolny: Anna Adamowska-Kałwa

Nauczyciele wspomagający: Joanna Zelek, Agnieszka Młynarczyk, Teresa Tomaszewska, Paweł Andrzejuk, Małgorzata Szczygieł

Logopeda: Natalia Kotarska

Terapia biofeedback: Anna Mazurewicz-Nowacka, Karolina Pawleta, Aleksandra Domka-Kordek

TUS: Joanna Zelek, Anna Adamowska-Kałwa

Terapia ręki: Joanna Zelek

Świetlica: Teresa Tomaszewska, Ewa Chłopecka-Martynowicz, Robert Nawrocki, Rafał Kurpierz, Ewa Szady, Anna Adamowska-Kałwa, Joanna Zelek

Biblioteka: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz: Katarzyna Marciniak

Główny księgowy: Elena Gigiel

Kierownik gospodarczy: Agnieszka Sołtys

Operator urządzeń multimedialnych: Piotr Soppa

Specjalista ds. kadr: Katarzyna Marciniak

Specjalista ds. płac: Grażyna Zuber

Obsługa: Maria Misztal, Iwona Wilczek, Anna Kartscher, Irina Kushniryk, Marek Kartscher