Dyrektor: Robert Nawrocki
Wicedyrektor: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy dydaktyczni

Edukacja wczesnoszkolna: Natalia Kotarska (kl. 1a), Irena Lipok (kl. 1b), Klaudia Kowalska (kl. 1c), Karolina Pawleta (kl. 2a), Agnieszka Stachura (kl. 2b), Justyna Najwer (kl. 3a), Katarzyna Pietrzyk (kl. 3b)

Język polski: Anna Mazurewicz-Nowacka, Zofia Witkowska, Monika Kałuża, Jadwiga Kubas

Matematyka: Iwona Wasik, Marzena Liguda

Historia: Zofia Witkowska, Ewelina Piórkowska, Monika Kałuża

Wiedza i społeczeństwie (WOS): Ewelina Piórkowska

Język angielski: Anna Rzepczyńska, Maria Bury, Agnieszka Bandrowska

Język niemiecki: Aneta Sleziona

Język mniejszości narodowej – niemiecki: Aneta Sleziona, Irena Lipok

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej: Aneta Sleziona

Język hiszpański: Justyna Czajka

Chemia: Anna Hohol-Kilinkiewicz

Fizyka: Marzena Liguda

Geografia: Ewelina Szczurek, Beata Budzińska-Korejwo

Przyroda: Beata Budzińska-Korejwo

Biologia: Agnieszka Młynarczyk

Informatyka: Władysław Biliński (w kl. I-III: Klaudia Kowalska, Irena Lipok, Karolina Pawleta)

Technika: Rafał Kurpierz

Plastyka: Edyta Wylegała

Muzyka: Jadwiga Sokołowska

Religia: ks. Marcin Jaśkowski, Denis Opioła, Beata Budzińska-Korejwo

Wychowanie fizyczne: Magdalena Witkowska, Rafał Kurpierz, Anna Miszkiewicz, Anna Tkaczuk, Ewa Szady

Doradztwo zawodowe: Magdalena Chełpa-Jankowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa: Anna Tkaczuk

Psycholog: Ewa Binkowska-Pawlaczek

Pedagog szkolny/pedagog specjalny: Magdalena Chełpa-Jankowicz

Nauczyciele wspomagający: Małgorzata Szczygieł, Joanna Zelek, Karolina Pawleta, Jadwiga Kubas, Agnieszka Młynarczyk, Paweł Andrzejuk, Paulina Jarosz, Izabela Terlecka

Logopeda: Natalia Kotarska

Terapia biofeedback: Anna Mazurewicz-Nowacka, Karolina Pawleta, Irena Lipok, Aleksandra Domka-Kordek

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: Ewa Binkowska-Pawlaczek, Magdalena Chełpa-Jankowicz, Agnieszka Młynarczyk, Joanna Zelek, Małgorzata Szczygieł

Terapia ręki: Joanna Zelek, Natalia Kotarska

Świetlica: Beata Budzińska-Korejwo (koordynator), Rafał Kurpierz, Ewa Szady, Anna Miszkiewicz, Agnieszka Stachura, Katarzyna Pietrzyk, Edyta Wylegała

Biblioteka: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz: Katarzyna Marciniak

Główny księgowy: Elena Gigiel

Specjalista ds. kadr: Katarzyna Marciniak

Specjalista ds. płac: Grażyna Zuber

Kierownik gospodarczy: Agnieszka Sołtys

Operator urządzeń multimedialnych: Piotr Soppa

Obsługa: Maria Misztal, Iwona Wilczek, Anna Kartscher, Irina Kushniryk, Marek Kartscher