Dyrektor: Robert Nawrocki
Wicedyrektor: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy dydaktyczni

Edukacja wczesnoszkolna: Karolina Pawleta, Grażyna Przejczowska, Natalia Kotarska, Krystyna Kichman-Konik, Małgorzata Dobrowolska

Język polski: Anna Mazurewicz-Nowacka, Zofia Witkowska, Monika Kałuża, Jadwiga Kubas, Aleksandra Domka-Kordek

Matematyka: Iwona Wasik, Dominika Jendrysiak, Beata Stankiewicz, Marzena Liguda

Historia: Zofia Witkowska, Ewa Chłopecka-Martynowicz, Monika Kałuża

Wiedza i społeczeństwie (WOS): Monika Kałuża, Ewa Chłopecka-Martynowicz

Język angielski: Anna Rzepczyńska, Maria Bury, Agnieszka Bandrowska

Język niemiecki: Irena Lipok, Irena Paul, Daria Obstój

Język mniejszości narodowej niemiecki: Irena Lipok, Karolina Pawleta, Natalia Kotarska, Daria Obstój

Historia i kultura języka mniejszości narodowej niemieckiej: Irena Lipok, Irena Paul

Język hiszpański: Justyna Czajka

Chemia: Beata Stankiewicz

Fizyka: Marzena Liguda

Geografia: Dominika Jendrysiak, Ewelina Mąka

Przyroda: Agnieszka Młynarczyk

Biologia: Agnieszka Młynarczyk

Informatyka: Iwona Wasik, Tomasz Słowicki, Marzena Liguda

Technika: Władysław Biliński

Plastyka: Agnieszka Bandrowska

Muzyka: Agnieszka Dołęga-Mostowska

Religia: Gabriela Midek-Botor, Beata Budzińska-Korejwo, ks. Marcin Jaśkowski

Wychowanie fizyczne: Anna Tkaczuk, Anna Miszkiewicz, Magdalena Witkowska, Rafał Kurpierz

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Tomaszewska, Gabriela Midek-Botor

Doradztwo zawodowe: Anna Pańków

Edukacja dla bezpieczeństwa: Anna Tkaczuk

Pedagodzy szkolni: Halina Kłyś, Monika Szczepaniuk-Łysek

Nauczyciele wspomagający: Joanna Zelek, Karolina Pawleta, Jadwiga Kubas, Beata Budzińska-Korejwo, Anna Pańków, Agnieszka Młynarczyk, Teresa Tomaszewska, Paweł Andrzejuk, Małgorzata Szczygieł

Logopeda: Anna Pańków, Natalia Kotarska

Świetlica: Beata Budzińska-Korejwo (koordynator), Teresa Tomaszewska, Halina Kłyś, Monika Szczepaniuk-Łysek, Ewa Chłopecka-Martynowicz, Anna Miszkiewicz, Robert Nawrocki, Tomasz Słowicki, Rafał Kurpierz, Marcin Płocki

Biblioteka: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz: Katarzyna Marciniak

Główny księgowy: Elena Gigiel

Kierownik gospodarczy: Agnieszka Sołtys

Operator urządzeń multimedialnych: Piotr Soppa

Specjalista ds. kadr: Katarzyna Marciniak

Specjalista ds. płac: Grażyna Zuber

Obsługa: Maria Misztal, Iwona Wilczek, Anna Kartscher, Irina Kushniryk, Marek Kartscher