Dyrektor: Robert Nawrocki
Wicedyrektor: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy dydaktyczni

Edukacja wczesnoszkolna: Katarzyna Pietrzyk (kl. 1a), Joanna Zelek (kl. 1b), Natalia Kotarska (kl. 2a), Irena Lipok (kl. 2b), Kamila Orłowska (kl. 2c), Karolina Pawleta (kl. 3a), Agnieszka Stachura (kl. 3b)

Język polski: Anna Mazurewicz-Nowacka, Zofia Witkowska, Monika Kałuża

Matematyka: Iwona Wasik, Marta Więdłocha, Marzena Liguda

Historia: Paweł Ziarkiewicz

Wiedza i społeczeństwie (WOS): Monika Kałuża

Język angielski: Anna Rzepczyńska, Maria Bury, Agnieszka Bandrowska

Język niemiecki: Irena Lipok, Magdalena Kolek

Język mniejszości narodowej – niemiecki: Irena Lipok, Magdalena Kolek, Natalia Kotarska, Karolina Pawleta

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej: Magdalena Kolek

Język hiszpański: Justyna Czajka

Język polski dla obcokrajowców: Kaja Świerczewska

Chemia: Grażyna Kapuścińska

Fizyka: Marzena Liguda

Geografia: Teresa Budny

Przyroda: Grażyna Kapuścińska

Biologia: Dorota Wachta

Informatyka: Marta Więdłocha (IV-VIII), Władysław Biliński (kl. I-III)

Technika: Rafał Kurpierz

Plastyka: Edyta Wylegała

Muzyka: Grzegorz Walasik

Religia: ks. Krzysztof Renchen, Gabriela Midek-Botor, Daniel Kędziora, Aleksandra Garbowska

Wychowanie fizyczne: Magdalena Witkowska, Rafał Kurpierz, Anna Miszkiewicz, Marcin Płocki

Doradztwo zawodowe: Gabriela Midek-Botor

Edukacja dla bezpieczeństwa: Rafał Kurpierz

Psycholog: Aleksandra Janik

Pedagog szkolny/pedagog specjalny: Halina Kłyś

Nauczyciele wspomagający: Małgorzata Szczygieł, Joanna Zelek, Karolina Pawleta, Monika Szczepaniuk-Łysek, Aleksandra Garbowska, Halina Kłyś, Jana Alhimina, Katarzyna Pietrzyk, Agnieszka Stachura

Logopeda: Natalia Kotarska

Terapia biofeedback: Anna Mazurewicz-Nowacka, Karolina Pawleta, Irena Lipok, Aleksandra Domka-Kordek

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: Aleksandra Janik, Joanna Zelek

Terapia ręki: Joanna Zelek, Natalia Kotarska

Świetlica: Teresa Tomaszewska (koordynator), Dominika Wacławek, Monika Szczepaniuk-Łysek, Rafał Kurpierz, Anna Miszkiewicz, Edyta Wylegała, Kamila Orłowska, Daniel Kędziora

Biblioteka: Aleksandra Domka-Kordek

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz: Katarzyna Marciniak

Główny księgowy: Elena Gigiel

Specjalista ds. kadr: Katarzyna Marciniak

Specjalista ds. płac: Grażyna Zuber

Kierownik gospodarczy: Agnieszka Sołtys

Operator urządzeń multimedialnych: Piotr Soppa

Obsługa: Maria Misztal, Iwona Wilczek, Anna Kartscher, Irina Kushniryk, Marek Kartscher