Praca uczniów i nauczycieli naszej szkoły przynosi wiele efektów, niejednokrotnie w postaci sukcesu podczas wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Jesteśmy każdorazowo niezwykle dumni z naszych zdolnych i pracowitych wychowanków!

Rok szkolny 2021/2022

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

  • laureat Kajetan Marcinowicz, kl. 8a (I miejsce), nauczyciel: Agnieszka Młynarczyk
  • finalistka Hanna Kordek, kl. 7a, nauczyciel: Agnieszka Młynarczyk

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

  • laureatka Lena Nowacka, kl. 7a (I miejsce), nauczyciel: Maria Bury

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • laureatka Hanna Kordek, kl. 7a, nauczyciel: Anna Mazurewicz-Nowacka

Rok szkolny 2020/2021

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • laureatka Zofia Kasprzyk, kl. 8b (I miejsce), nauczyciel: Anna Mazurewicz-Nowacka

Rok szkolny 2015/2016

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • laureatka Karolina Szpyra, kl. 6, nauczyciel: Anna Mazurewicz-Nowacka

Rok szkolny 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • laureatka Kaja Krawczyk, kl. 6, nauczyciel: Anna Mazurewicz-Nowacka

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

  • laureatka Kaja Krawczyk, kl. 6, nauczyciel: Anna Rzepczyńska
  • laureatka Natalia Bloch, kl. 6, nauczyciel: Anna Rzepczyńska

Rok szkolny 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • finalistka Marta Bilik, kl. 6, nauczyciel: Anna Mazurewicz-Nowacka