W dniu 26 lutego 2020 r. zapraszamy klasy IV-VIII wraz z nauczycielami
na zajęcia pt. „Bezpieczny Internet” z konsultantem MODN Sławomirem Górniakiem.

Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej na 5. lekcji. Dowiemy się, jak bezpiecznie korzystać z sieci oraz jakie występują zagrożenia w Internecie.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem, zgłoszenia do szkoły dzieci obwodowych oraz wnioski o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu wraz z oświadczeniami będziemy przyjmować wyłącznie drogą elektroniczną.
W tym celu zamieszczamy pliki w Wordzie z prośbą o ich komputerowe wypełnienie i odesłanie na adres: sekretariat@psp10opole.eu

Z chwilą, gdy szkoły zostaną ponownie otwarte i powrócą do zwyczajnego trybu pracy, rodzice zobowiązani będą do dostarczenia wydruku zgłoszeń i wniosków opatrzonych odręcznymi podpisami rodziców. Przesłanie zgłoszeń i wniosków będzie równoznaczne z ich rejestracją.

Przypominamy terminy rekrutacji:

  • zgłoszenia dzieci z obwodu – do 24 kwietnia, do godz. 15.00
  • wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu – od 23 marca do 24 kwietnia (do godz. 15.00)

Zgłoszenie do szkoły – obwód
Oświadczenie absolwenta – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie – rekrutacja spoza obwodu
Wniosek – rekrutacja spoza obwodu