W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby zamieszczamy kopie uchwał Rady Miasta Opola w przedmiotowej sprawie.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. Wnioski

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku.

Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.

Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na stronie
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671

To już 3. rok egzaminów ósmoklasisty za nami! Z dumą informujemy, że uczniowie PSP 10 – podobnie jak w poprzednich latach – uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty (język polski – 66%, matematyka 65%, język angielski 80%, co daje średni wyniki 70%, czyli 3. miejsce w Opolu wśród szkół publicznych.

Wyniki wszystkich szkół Opolszczyzny i Dolnego Śląska można znaleźć pod adresem:

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-29/

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

Zbiorcze wyniki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu w latach 2019-2021

Egzamin
w roku szkolnym
2018/2019
Język polskiJęzyk angielskiMatematyka

średnia w szkole
76,679,365,1
średnia w Opolu
65,966,752,1
średnia w województwie opolskim60,858,443,4
średnia w Polsce63,059,045,0
Egzamin w roku szkolnym 2019/2020Język polski

Język angielskiMatematyka
średnia w szkole
71,663,563,9
średnia w Opolu65,466,056,1
średnia w województwie opolskim60,054,044,7
średnia w Polsce59,054,046,0
Egzamin w roku szkolnym 2020/2021Język polskiJęzyk angielskiMatematyka
średnia w szkole66,080,065,0
średnia w Opolu63,075,056,0
średnia w województwie opolskim58,066,045,0
średnia w Polsce60,066,047,0

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa.

Nie ma obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń zaplanować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział.

Niektórzy z Was będą spotykać się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawić, inni wybierają się na
rodzinne wyjazdy. Nikt z Was nie będzie siedział w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną i piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę.

Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia Nas z obowiązku dbania o swoje
i innych bezpieczeństwo.

Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa…

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia.

Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączniku przekazujemy kwestionariusz dotyczący wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Zapraszamy 23 czerwca (środa) o godzinie 17.00 na spotkanie informacyjne dotyczące przyszłych uczniów klas pierwszych.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, prosimy o przybycie po jednej osobie (rodzic) ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego odstępu i możliwości lokalowych z tym związanych, oraz o niezabieranie ze sobą dzieci – szkoła nie zapewnia opieki w trakcie spotkania.

W związku z reżimem sanitarnym prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla uczniów klas I-III, natomiast konkurs literacki
dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego, uczestniczących w projekcie „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”.

Organizacja Konkursów ma na celu m.in., motywowanie dzieci i młodzieży do wzbogacania wiedzy przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości technik artystycznych i literackich, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki oraz w formach literackich. Ponadto celem konkursu jest poznanie
przez dzieci alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania pasji.

Bardzo cenne nagrody:

 • tablety graficzne,
 • czytniki ebooków,
 • słuchawki bezprzewodowe,
 • smartwatche,
 • wyróżnienia

Na prace uczniów czekamy do dnia 2 czerwca 2021 r.

Prosimy o przesyłanie ich jedynie w formie elektronicznej, zgodnej z zapisami Regulaminów
na adres: p.rosa@opolskie.pl

W załączeniu zamieszczone zostały regulamin konkursów oraz wymagane załączniki.

Żeby skutecznie zadbać o bezpieczeństwo młodych internautów niezbędna jest wiedza na temat
tego w jaki sposób korzystają oni z Sieci oraz jaka jest ich opinia i doświadczenia związane z
zagrożeniami online.


Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu cyberbullying czy cyberprzemoc wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiając ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się wyłącznie w kontekście przemocy wśród najmłodszych.

Poniżej w załączniku przedstawiamy broszurę MEiN Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata,
w której znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 • Jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona?
 • Jak sprawdzić, czy moje dziecko gra za dużo?
 • Jak chronić dziecko przed internetową pornografią?
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata?
 • Jak przeprowadzić cyfrowy detoks?