Współpraca PSP 10 z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach / Opolu zaowocowała już uczestnictwem uczniów w projekcie „Tak było? Sprawdzam”, w tym roku szkolnym niedawną wystawą o losach powstańców warszawskich, ale przede wszystkim dzięki dr Ewelinie Klimczak-Czaplickiej mogliśmy się spotkać z panią Heleną Kamerską – powstańcem warszawskim.

Swoje podziękowanie za niezwykłe spotkanie ósmoklasiści wyrazili na kartce, którą przekazano naszemu Gościowi (dziękujemy Wychowawcy kl. 8a w jej przygotowaniu).

Informację o tym CMJW zamieściło na swojej stronie.25.10.2022 r. uczniowie klasy 4a, wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat „Ekologiczna rewolucja zaczyna się w domu” organizowanych przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
w Opolu.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo w domu segregować odpady oraz dlaczego należy to robić. Ponadto dowiedzieli się co to jest recykling, poznali jego symbol,
a także dowiedzieli się co można wytworzyć z prawidłowo segregowanych „śmieci”.

Ponadto uczniowie nauczyli się również ekologicznej piosenki, która pomoże im w codziennej segregacji.
Ponadto mogli się dowiedzieć jak dużo czasu potrzeba, by niektóre odpady się rozłożyły, sprawdzić swoją wiedzę podczas gier edukacyjnych oraz zaproponować ekologiczne rozwiązania jakie można zastosować w domu, aby być bardziej EKO.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, będzie stosowana w codziennych sytuacjach, zarówno w domu, jak i w szkole, i wszyscy będziemy dążyć do bycia EKO.

Uczniowie klasy IV a, pracując metodą projektu, wykonali Pana Kleksa. Zainspirowała ich do tego lektura Jana Brzechwy, w której musieli wyszukać fragmenty tekstu opisujące profesora.
Praca nad projektem trwała dwie godziny, a efekty są imponujące.


Brawo kochani !!!

Szanowni Państwo wraz za pismem Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego z dnia 19 kwietnia 2022r.  w sprawie szczepień przeciwko wirusowi HPV ponownie informuję o realizacji programu szczepień.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przypomnienie rodzicom o kontynuacji realizacji programu szczepień przeciwko wirusowi HPV, który jest finansowany z budżetu Miasta Opola i dotyczy dziewczynek urodzonych w 2009 i  2010 roku.

Proszę o przekazanie informacji rodzicom dziewczynek urodzonych w 2009 i 2010 uczęszczających do Państwa szkół o terminach szczepień I lub II dawki przeciwko wirusowi HPV: soboty: 8 lub 15 października lub 19 listopada w godzinach 9:00 – 13:00 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 (tylko po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 77 40 20 391; 77 40 20 302 lub na adres e-mail: pozdzieci@centrumzdrowia.opole.pl )

Szczepienia odbywają się tylko w placówce przy ul. Kościuszki 2

informujemy, że zgodnie z uchwałą RP oraz po konsultacji z RR – przede wszystkim ze względu na konieczność umożliwienia uczniom zjedzenia obiadu – zmieniamy długość dwóch przerw:


po lekcji 5. – 12.30-12.50 – 20-minutowa
po lekcji 6. – 13.35-13.50 – 15-minutowa


tym samym od 5. godziny lekcje będą wyglądały następująco:

  • 6. 12.50-13.35
  • 7. 13.50-14.35
  • 8. 14.45-15.30
  • 9. 15.40-16.25

FIRMA MARCINIAK S.C. WYCHODZĄC NAPRZECIW ROSNĄCYM OCZEKIWANIOM RODZICÓW, WPROWADZIŁA SYSTEM ZAMAWIANIA OBIADÓW ONLINE – więcej informacji w załącznikach.

Obiady wydawane będą 05.09.2022r.
Od dnia 1.09.2022 będzie można już dokonywać zamówień i opłacać obiady.

Zamawianie i zakup posiłków odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji „MARCINIAK OBIADY”.

http://www.marciniakopole.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00.

Po tym spotkaniu wychowawcy zabiorą uczniów do wyznaczonych klas.

W przypadku deszczuwychowawcy klas II-VIII spotykają się z uczniami w klasach, natomiast uczniowie klas I będą mieli krótkie spotkanie z dyrekcją i wychowawcami na sali gimnastycznej,
a później w klasach. 

Jeśli Państwa dziecko reaguje agresywnie, złości się, kłóci, okazuje brak szacunku, jeśli ma trudności z kontrolowaniem emocji to zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji ART

Trening Zastępowania Agresji (ART) to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.


ART składa się z trzech modułów:

1. Trening umiejętności społecznych – uczestnik uczy się zachowań społecznych (np. unikania bójek, radzenia sobie z oskarżeniem, rozumienia uczuć innych);
2. Treningu kontroli złości – uczestnik uczy się samokontroli oraz co robić, zamiast zachowywać w sposób agresywny;
3. Treningu wnioskowania moralnego – uczestnik uczy się podejmowania decyzji uwzględniając potrzeby i prawa innych. 

Spotkania mają charakter cykliczny oraz zamknięty. Cykl obejmuje 10 tygodni.
Zajęcia odbywają się w grupie 10-12 osobowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” realizuje program dla uczniów szkół podstawowych, finansowany ze środków Urzędu Miasta w Opolu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu