Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 po raz trzeci został zorganizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu bezpłatny projekt edukacyjny dla uczniów starszych klas szkół podstawowych pn. „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola”.

W ramach projektu zaplanowano warsztaty z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i matematyka. Ponadto zaplanowano osobne zajęcia przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli z opolskich szkół podstawowych i liceów.

Warsztaty rozpoczną się 18 września 2023 r. i będą odbywały się raz w tygodniu w 1,5 godzinnych blokach zajęć. Warsztaty prowadzone będą w godzinach popołudniowych w wybranych szkołach Opola.

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić deklarację uczestnictwa. Deklarację można pobrać ze strony Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (dostępna w zakładce Projekty). W zakładce Projekty umieszczony zostanie również wstępny harmonogram zajęć.

Wypełnioną deklarację uczestnictwa ucznia w projekcie edukacyjnym „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola” rodzic/uczestnik może dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK przy ul. Strzelców Bytomskich 1 lub przekazać do sekretariatu Państwa szkoły.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres email: uczeń.zdolny@mdk.opole.pl

Z poważaniem
Agata Smoleń Koordynator projektu


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 roku na boisku szkolnym o godz. 8:30.
Po tym spotkaniu wychowawcy zabiorą uczniów do wyznaczonych klas. 

Natomiast klasy pierwsze rozpoczną o godzinie 8:15 w wyznaczonych salach z wychowawcami a następnie udadzą się na boisko szkolne.

Szanowni Państwo

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

  • Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

Będę wdzięczny za umieszczenie informacji o powyższym wydarzeniu na Państwa stronie internetowej, mediach społecznościowych  a także przekazanie jej do organizacji młodzieżowych.

W roku szkolnym 2023/2024 posiłki szkolne dostarczać będzie firma
MARCINIAK S.C.
z siedzibą w Opolu, ul. Koszyka 21.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD DNIA 05.09.2023r.

OD DNIA 30.08.2023r. ZAMAWIANIE I ZAKUP POSIŁKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
WYŁĄCZNIE!!!
ZA POMOCĄ APLIKACJI „MARCINIAK OBIADY”.
http://www.marciniakopole.pl

Do rejestracji w aplikacji zapraszamy również nauczycieli oraz pracowników szkoły.

CENNIK OBIADÓW ABONAMENTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Cały zestaw17,50 zł
Drugie danie15,50 zł
Zupa7,00 zł

Kontakt i wszelkie informacje na stronie:
www.marciniakopole.pl
Tel. 77 457 30 14
Pn-Pt – 7.00 -13.00

Egzamin ósmoklasisty 2023 za nami – dziś nasi absolwenci odebrali zaświadczenia.

Gratulujemy młodzieży, nauczycielom oraz rodzicom naprawdę dobrych i doskonałych wyników!

Poniżej prezentujemy wyniki PSP 10 w odniesieniu do ogólnych wyników miasta, powiatu, województwa i kraju.

StaninSzkoła %Miasto %Powiat %Województwo %
Język polski 7 71 66 64 64
Matematyka 9 78 59 59 50
Język angielski 8 82 74 74 65

Wyniki szkół na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu:
E8_szkoly_2305.xlsx (live.com)

Dziś nasi uczniowie z klasy 3b brali udział w matematyczno-sportowej rywalizacji. Liczyła się nie tylko poprawność wyników, ale i szybkość wykonania zadania. Uczniowie brali udział w czterech kategoriach indywidualnych oraz w jednej zespołowej. 

Przygotowanie do konkursu jak i sama rywalizacja oparte były o karty Grabowskiego,
w których:

  • Amelia Gamrot zajęła 1 miejsce w kategorii indywidualnej dziewczynek,
  • Michał Mielnicki 8 miejsce w kategorii indywidualnej chłopców,
  • Szymon Matysiak 9 miejsce w kategorii indywidualnej chłopców.

Cała reprezentacja, w której skład wchodzili: Amelia Gamrot, Lidia Marcinowicz, Michał Mielnicki, Szymon Matysiak zajęła 2 miejsce na 15 szkół biorących udział w Mistrzostwach.

Wielkie gratulacje!

Od 15 do 22 marca obchodziliśmy Tydzień Języka Polskiego w Dziesiątce. Mieliśmy okazję pochwalić się swoimi zdolnościami, talentami, odkrywając równocześnie życie i twórczość naszej Noblistki. Poznawaliśmy nowe słowa, a także popisywaliśmy się znajomością ortografii i interpunkcji. Każda klasa przygotowała kolaż inspirowany wierszem Wisławy Szymborskiej.
Ściany szkoły ozdabiały cytaty z fragmentami wierszy poetki oraz trudne słowa,
które staraliśmy się zapamiętać i używać 🙂
Ci z nas, którzy mają zdolności plastyczne, mieli okazję dorysowywać portrety. Doskonałą zabawą okazało się także pozowanie do zdjęć, zgodnie z oryginalnymi fotografiami pani Wisławy,
które wyszukaliśmy w Internecie. W chwilach zadumy siadaliśmy w kąciku poetyckim z tomikiem Szymborskiej.
Tyle się działo…

Nasz wysiłek został nagrodzony uroczystym podsumowaniem rywalizacji i wręczeniem nagród.


Uczestnicy rachują w pojedynkę, zespołowo, na czas i z nutką rywalizacji – wszystko pod kierunkiem p. Kasi i za pomocą Kart Grabowskiego.

     

                                                                                                              


  			
			

Nasi uczniowie stale poszerzają swoje kompetencje w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych. Pierwsza klasa poznała robota Photon, to interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem. Bawi, a poprzez zabawę uczy – umiejętności komunikacyjnych, społecznych, a nawet matematyki. Starsi uczniowie na zajęciach rewalidacji poznali klocki lego spike i abilix krypton 8. Umiejętności zbudowanych robotów zaskoczyły naszych uczniów.