Dnia 25.03.2024 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Gofra- zajęcia na świetlicy w klasach pierwszych uczciliśmy małą ucztą.

Informujemy, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu przygotował półkolonie zimowe dla uczniów klas I-VI, pozostających w domu na czas ferii zimowych. Zorganizowano dwa turnusy, które odbędą się w terminach:

  • I turnus 15.01.2024 – 19.01.2024 w PSP 11,
  • II turnus 22.01.2024 – 26.01.2024 w PSP 29.

Program półkolonii obejmuje m.in. ściankę wspinaczkową, wyjście do teatru/kina, wyjście do niewidzialnej przestrzeni, wyjście do sali zabaw pod nazwą „Fajne Miejsce”, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie i na sali gimnastycznej.

Opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.30 do 16.00 sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Cena za jeden turnus to 550 zł. Ujęto w niej koszt drugiego śniadania, obiadu oraz wysokość ubezpieczenia NNW.

Półkolonie zimowe z MOS | mos.opole.pl

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16.11.2023 r.) zorganizowaliśmy w całej szkole akcję, która połączyła wszystkich w atmosferze szacunku i życzliwości. Zaczęliśmy od prezentacji treści, z którymi wszyscy rodzice i uczniowie mogli zapoznać się na szkolnych tablicach. W naszym przekazie zachęcaliśmy uczniów do wrażliwości na uczucia innych i okazywania szacunku wszystkim – niezależnie od różnic, które nas dzielą. Ukazaliśmy istotę tolerancji w postaci wartości, która zwyczajnie wymaga otwartości na drugiego człowieka. Zwróciliśmy przy tym szczególną uwagę na szacunek, dobroć, wyrozumiałość, akceptację, otwartość, pomoc, równość i życzliwość.

Logo naszej akcji rozumiemy wszyscy w ten sam sposób – Tolerancja mieszka w naszym sercu i przenika nas swoim światłem, jak słońce… Każdy uczeń i uczennica otrzymał od nas znaczek z logo całej akcji już 13 listopada.

Każdemu uczniowi i uczennicy stworzyliśmy również możliwość wypowiedzenia się o tym, czego potrzebuje od swoich koleżanek i kolegów, by czuć się zaakceptowanym, udostępniając Kuferki Tolerancji.

Ogromny wkład w realizację całego przedsięwzięcia włożyli wychowawcy, którzy w ramach akcji przeprowadzili z uczniami zajęcia, opracowane według scenariuszy realizowanych w szkole programów wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Dzięki warsztatom i pogadankom, jakie przeprowadzono we wszystkich klasach, uczniowie wiedzą, że są ważni, wyjątkowi i doceniani. Wiedzą również, jak pomóc innym i w jaki sposób samemu zwrócić się o pomoc, tak, by nikt z nas nie poczuł się samotny, odrzucony, wykluczony, czy po prostu gorszy. Wskazano uczniom, jak ogromną wartością są właściwe relacje z innymi, przyjaźń i wyrozumiałość. Niewątpliwie najcenniejszą wskazówką, jaka otrzymali na lekcjach jest świadomość, że zrozumieć innych, to przede wszystkim – zrozumieć siebie.

Uczniowie klas najmłodszych wyrazili swoje emocje, uczucia i refleksje na temat tolerancji również w trakcie realizacji międzygrupowego konkursu świetlicowego pod nazwą „Tolerancja w puzzlach”. Wykonali piękne puzzle, składając poszczególne elementy z rysunków bądź słów, które ilustrują wartości bliskie tolerancji. W poniedziałek, 20 listopada każdy z uczestników konkursu otrzyma Dyplom.


Zwieńczeniem akcji był Łańcuszek Tolerancji, który stworzyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły na boisku szkolnym, ustawiając się w kształcie serca, by poczuć się jak najlepiej i jak najbliżej siebie tego dnia. Na końcu wszyscy zaśpiewaliśmy piosenkę „Góry do góry” w rytmie wybrzmiewającej na terenie całej szkoły muzyki.
Dziękujemy Wam, drodzy uczniowie i nauczyciele, za tak wspaniałą akcję.