Organizatorzy Konkursu

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.


Adresaci:

 •  uczniowie klas VI,VII,VIII ze szkół podstawowych województwa opolskiego.

Cele konkursu:

 • Edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających
  z czynnego i biernego palenia.
 • Motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu
  i papierosów elektronicznych.
 • Kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych”
  oraz papierosów elektronicznych.

konkursie plastycznym „Opole w Rytmie Życzliwości – edycja 2020”,
który  skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Opola.

Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie właściwych zachowań i postaw związanych z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjających szeroko rozumianej integracji mi.in. z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej
(rysunek, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

Prace konkursowe należy przesłać na adres:

 1. Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”,
  ul. Krakowska 32, 45-075 Opole,
  z dopiskiem na kopercie: dotyczy konkursu plastycznego ,,Opole w rytmie życzliwości – edycja 2020″
 2. e- mail:
  m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl

Termin składania prac upływa 31 października 2020 r.

Poniżej umieszczony został link do konkursu:
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/konkurs-plastyczny-opole-w-rytmie-zyczliwosci-edycja-2020

Wspieramy najlepszych III

W dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego
ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum
lub szkoły branżowej/zawodowej;

– w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Więcej informacji poniżej na załączonym plakacie.

SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ” prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych od 15 lat.

Zalety płynące z nauczania królewskiej gry:

 • szachy rozwijają pamięć i wyobraźnię,
 • uczą logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,
 • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,
 • wyrabiają umiejętności skupienia i uwagi,
 • uczą kultury i sportowego współzawodnictwa,
 • są doskonałą zabawą
 • pomagają w nauce innych dziedzin.

Zapisy:
tel. 793 022 893
e-mail: zapisy.szachy.opole@czarnykon.net.pl

Cena zajęć za miesiąc 80,00 zł

Drodzy uczniowie!

Nowy rok szkolny to okazja do wzmocnienia relacji z rówieśnikami, których towarzystwa wszyscy tak bardzo potrzebujecie. Życzymy Wam, aby stare szkolne przyjaźnie nie zardzewiały, a nowe – nie zwiodły, gdy będziecie szukać zrozumienia, pocieszenia i współczucia.

Jako pedagodzy jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby i oczekiwania. Pamiętajcie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Rozwiązanie jest w zasięgu ręki i naprawdę… zawsze warto porozmawiać.

Wszystkich, którzy chcą podzielić się z nami swoimi radościami i troskami, albo zwyczajnie pomilczeć i zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole –zapraszamy codziennie do sali numer 3.

Monika Szczepaniuk-Łysek i Halina Kłyś

Informujemy, że w dniu 22 września, o godzinie 20.00 Tomasz Rożek, doświadczony dziennikarz i znany popularyzator nauki prowadzący programy w telewizji i radiu oraz swój autorski kanał Nauka. To lubię, poprowadzi webinar pod nazwą: Dzieci i młodzież a media społecznościowe.
W spotkaniu uczestniczyć będą:

 • Marta Witkowska – psycholog z Akademii NASK, ekspertka zajmująca się profilaktyką, diagnozą
  i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadząca szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu dojrzewania
  i funkcjonowania nastolatków w sieci,
 • dr Maciej Dębski, założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych.

Więcej informacji oraz link do wydarzenia poniżej:

https://www.facebook.com/events/1217076385318580/

Do zobaczenia!
#ePolakpotrafi #niezagubdzieckawsieci

Z wyrazami szacunku

Monika Szczepaniuk-Łysek i Halina Kłyś
pedagodzy szkolni

Firma Marciniak S.C wychodząc na przeciw rosnącym oczekiwaniom rodziców, wprowadziła system zamawiania obiadów Online.

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2020/2021 posiłki szkolne dostarczać będzie firma cateringowa 
MARCINIAK S.C. ,
z siedzibą w Opolu, ul. Koszyka 21.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 21.09.2020r.

Zamawianie i zakup posiłków odbywać się będzie wyłącznie
za pomocą aplikacji Marciniak Obiady.

OD DNIA 16.09.2020 BĘDZIE MOŻNA JUŻ DOKONYWAĆ W APLIKACJI ZAMÓWIEŃ I OPŁAT ZA OBIADY.

W załączniku szczegółowa instrukcja zamawiania posiłków dla użytkowników Marciniak Obiady

Do rejestracji w aplikacji zapraszamy również nauczycieli oraz pracowników szkoły

Tych z Państwa, którzy planują korzystać z żywienia w oparciu o refundację (OPS, CPS lub inne źródła finansowania) prosimy o dostarczenie do firmy Marciniak S.C. stosownej dokumentacji i nierejestrowanie się w aplikacji – zrobi to za Państwa administracja stołówki po otrzymaniu dokumentów potwierdzających przyznanie refundacji.

Kontakt i wszelkie informacje na stronie:
http://www.marciniakopole.pl/
Tel. 77 457 30 14
Tel. 605 626 282
Tel. 691 696 119