Wniosek na świetlicę – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zwolnienie z lekcji

Deklaracja wyboru języka

Upoważnienie do uzyskania informacji o uczniu

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły

Wysokość opłat za wydanie dokumentów

Załączniki do procedury wypisu dziecka ze szkoły (PDF)

Rezygnacja-z-j.mniejszości.pdf

Załączniki do procedury wypisu dziecka ze szkoły (DOCX)

Oświadczenie rodzica – zapewnienie opieki 19.03

oświadczenie rodzica – zapewnienie opieki 19.03

Załączniki do pobrania – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Załącznik nr 1: Terminarz

Załącznik nr 2: Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3: Wniosek

Załącznik nr 4: Wniosek – pożyczka mieszkaniowa

Załącznik nr 5: Oświadczenie o niezatrudnieniu

Załącznik nr 6: Umowa – pożyczka mieszkaniowa

Załącznik: Wniosek – wydatki zimowe