Szkoła podstawowa w Szczepanowicach istnieje od 1905 roku. Po wojnie, do 1959 roku, uczniowie zdobywali wiedzę w starym budynku, który mieścił się przy ulicy Wróblewskiego 22, na parterze znajdowały się sale lekcyjne, a na piętrze mieszkania nauczycielskie. 1 września 1959 roku inauguracja roku szkolnegoodbyła się  w nowym budynku, przy ulicy Wróblewskiego 7. Jednak aż do roku 1996 uczniowie klas I-III pobierali naukę w tzw.„starej szkole”.

O otoczenie nowego budynku zadbali sami uczniowie, sami sadzili drzewa, krzewy i kwiaty, uczestnicząc w 1967 roku w konkursie Ligi Ochrony Przyrody „Sadzimy pielęgnujemy i chronimy drzewa i krzewy”. Zagospodarowano tereny przyszkolne, posadzono m.in.jarzębiny, topole, brzozy, bez,platan, iglaki,żywotniki, krzewy tamaryszku i róż. Założono przyszkolny sad w którym posadzono 41 drzew: jabłonie, grusze i orzechy oraz 40 krzaków czarnej porzeczki i agrestu. Wokół szkoły powstał, istniejący do dziś, piękny teren rekreacyjno sportowy.

5 maja 1969 roku ( w 123 rocznicę urodzin pisarza) szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, a wśród nich rodzina pisarza – wnuk Juliusz i siostrzenica Anna Marzec.

Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi. Od tego momentu uczniowie utrzymują stały kontakt z rodziną Henryka Sienkiewicza, z muzeum w Woli Okrzejskiej, gdzie urodził się pisarz oraz z innymi szkołami noszącymi jego imię. Corocznie delegacja szkoły czynnie uczestniczy w „zlotach sienkiewiczowskich”, na których uczniowie spotykają się z rodziną Henryka Sienkiewicza, dyrektorem muzeum w Woli Okrzejskiej – Antonim Cybulskim, autorką biografii Henryka Sienkiewicza – Barbarą Wachowicz, Mieczysławem Kalenikiem – odtwórcą roli Zbyszka w filmowej adaptacji „Krzyżaków” oraz innymi osobami związanymi z pisarzem. W 2000r. w szkole gościła wnuczka pisarza – Maria Sienkiewicz, która zaprezentowała uczniom, nauczycielom i rodzicom monodram o swoim dziadku. W szkole gościł również pan Antoni Cybulski (od 40 lat dyrektor muzeum w Woli Okrzejskiej).

Placówka posiada certyfikat „Szkoła z klasą”. Szkoła ma swoje tradycje i zwyczaje: 5 maja to święto szkoły – obchodzony jest wówczas Dzień Patrona, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia, Dni Eurpoejskie, realizowane są różne programy profilaktyczne m.in. przeciwko stosowaniu narkotyków (Nie umieraj przez narkotyki), przemocy fizycznej i psychicznej (Stop obojętności); odbywają się liczne konkursy, Jasełka (w 2000r. uczniowie szkoły prezentowali pastorałki na Rynku Opolskim), kiermasze świąteczne, festyny rodzinne, happeningi (Wulgaryzmy na wysypisko, Pokochaj życie, pokochaj siebie, Dzień bez przemocy), uczniowie corocznie uczestniczą w akcji sprzątania świata i na rzecz ochrony środowiska – m.in. zbierają makulaturę i surowce wtórne. Wiosna podczas Dnia Otwartego Szkoły uczniowie prezentują szkołę swoim przyszłym kolegom, którzy jesienią są uroczyście pasowani na ucznia szkoły. Uczniowie wielokrotnie udowodnili,że maja wielkie serce uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych, m.in. pomagali polskim uczniom na Litwie i na Ukrainie, dzieciom chorym i z domu dziecka. W 2006r. po raz pierwszy zorganizowano międzyszkolny konkurs dla uczniów klas trzecich Opola „Mały Omnibus”. Szkoła – jako jedna z nielicznych w Opolu – jest w całości skomputeryzowana: w każdej klasie znajduje się komputer i podłączenie do internetu, jest pracownia internetowa i centrum multimedialne w bibliotece. W 2004 r., kiedy Polska wstępowała do Unii, mała szkoła miała samodzielne stoisku na Rynku i otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Opola za swoje uczestnictwo dla najmłodszej grupy uczestniczącej w święcie (grupa Smerfy), w 2005r. uczniowie zajęli III miejsce podczas parady z okazji I rocznicy członkostwa Polski w UE. W 2006 roku szkoła zrealizowała projekt „Europa – nasz wspólny dom”, na który pozyskała dotację z Domu Europejskiego I Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wpierania Inicjatyw Lokalnych.
Szkoła istnieje przeszło 100 lat, rozwija się i jest lokalnym centrum kultury.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły
pani Piechowicz
pan Stanisław Sarat – lata 1953-1977
pani Hildegarda Tyburczyk – lata 1977-1986
pani Henryka Żaba – lata 1986-1987
pani Alicja Arnold – lata 1987-1992
pani Bożena Gujda – lata 1992-2006
pani Maria Bitka-Urbanek – lata 2006-2009
pan Robert Nawrocki – rok 2009-

Informacje zebrała i opracowała pani Ewa Gil (wieloletni pracownik PSP nr 10)