Współpraca PSP 10 z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach / Opolu zaowocowała już uczestnictwem uczniów w projekcie „Tak było? Sprawdzam”, w tym roku szkolnym niedawną wystawą o losach powstańców warszawskich, ale przede wszystkim dzięki dr Ewelinie Klimczak-Czaplickiej mogliśmy się spotkać z panią Heleną Kamerską – powstańcem warszawskim.

Swoje podziękowanie za niezwykłe spotkanie ósmoklasiści wyrazili na kartce, którą przekazano naszemu Gościowi (dziękujemy Wychowawcy kl. 8a w jej przygotowaniu).

Informację o tym CMJW zamieściło na swojej stronie.25.10.2022 r. uczniowie klasy 4a, wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat „Ekologiczna rewolucja zaczyna się w domu” organizowanych przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
w Opolu.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo w domu segregować odpady oraz dlaczego należy to robić. Ponadto dowiedzieli się co to jest recykling, poznali jego symbol,
a także dowiedzieli się co można wytworzyć z prawidłowo segregowanych „śmieci”.

Ponadto uczniowie nauczyli się również ekologicznej piosenki, która pomoże im w codziennej segregacji.
Ponadto mogli się dowiedzieć jak dużo czasu potrzeba, by niektóre odpady się rozłożyły, sprawdzić swoją wiedzę podczas gier edukacyjnych oraz zaproponować ekologiczne rozwiązania jakie można zastosować w domu, aby być bardziej EKO.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, będzie stosowana w codziennych sytuacjach, zarówno w domu, jak i w szkole, i wszyscy będziemy dążyć do bycia EKO.

Uczniowie klasy IV a, pracując metodą projektu, wykonali Pana Kleksa. Zainspirowała ich do tego lektura Jana Brzechwy, w której musieli wyszukać fragmenty tekstu opisujące profesora.
Praca nad projektem trwała dwie godziny, a efekty są imponujące.


Brawo kochani !!!

W sobotę 22.10.2022 r. w Katowicach odbył się VII Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, w których startował Gabriel MAREK.

Tocząc kilka pojedynków dotarł do finału, ostatecznie zajmując II miejsce. Startował w kategorii wagowej do 45 kg. W całym turnieju startowało prawie 500 zawodników w wieku od 8 do 18 lat.

Dzień Kundelka, czyli nieformalne święto wszystkich psów wielorasowych, obchodzone jest tradycyjnie 25 października.

Jestem piesek, to rzecz wielka,
nie zabawka, nie kukiełka,

gdy mnie wołasz mówię hau, hau
gdy całujesz buzi dam.

Na pierwszym, w tym roku szkolnym, zebraniu Rady Rodziców podjęto decyzję o utrzymaniu składek na Radę Rodziców na dotychczasowym poziomie i zasadach. Tym samym składki roczne prezentują się następująco:- przy jednym dziecku w PSP nr 10 w Opolu opłata wynosi 50 zł za cały rok,
– przy dwojgu dzieciach w PSP nr 10 w Opolu opłata wynosi 35 zł
za każde dziecko w danej klasie, czyli w sumie 70 zł za cały rok,
– przy trzecim i kolejnym dziecku w PSP nr 10 w Opolu rodzice są zwolnieni z opłaty.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców lub u skarbników klasowych.
Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 53 1090 2138 0000 0001 4726 5598

Zwrot dla poszczególnych klas w wysokości 45% wpływów ze składek na Radę Rodziców wpłaconych przez daną klasę następuje na koniec każdego roku szkolnego w czerwcu pod warunkiem, że dana klasa wpłaci do 31 grudnia danego roku szkolnego minimum 60% wymaganej kwoty składki za daną klasę.

Wszelkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonywać na poniższe konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 53 1090 2138 0000 0001 4726 5598

W tytule wpłat proszę podawać następujące dane:
– imię i nazwisko dziecka,
– do której klasy uczęszcza dziecko,
– czego dotyczy wpłata

Jeżeli skarbnik klasowy dokonuje wpłaty grupowej, to każdorazowo po wpłacie powinien przesłać wykaz osób, za które wpłacił składki. Wykaz należy przesłać na adres mailowy Skarbnika: perucka84@gmail.com