Współpraca PSP 10 z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach / Opolu zaowocowała już uczestnictwem uczniów w projekcie „Tak było? Sprawdzam”, w tym roku szkolnym niedawną wystawą o losach powstańców warszawskich, ale przede wszystkim dzięki dr Ewelinie Klimczak-Czaplickiej mogliśmy się spotkać z panią Heleną Kamerską – powstańcem warszawskim.

Swoje podziękowanie za niezwykłe spotkanie ósmoklasiści wyrazili na kartce, którą przekazano naszemu Gościowi (dziękujemy Wychowawcy kl. 8a w jej przygotowaniu).

Informację o tym CMJW zamieściło na swojej stronie.25.10.2022 r. uczniowie klasy 4a, wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat „Ekologiczna rewolucja zaczyna się w domu” organizowanych przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
w Opolu.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo w domu segregować odpady oraz dlaczego należy to robić. Ponadto dowiedzieli się co to jest recykling, poznali jego symbol,
a także dowiedzieli się co można wytworzyć z prawidłowo segregowanych „śmieci”.

Ponadto uczniowie nauczyli się również ekologicznej piosenki, która pomoże im w codziennej segregacji.
Ponadto mogli się dowiedzieć jak dużo czasu potrzeba, by niektóre odpady się rozłożyły, sprawdzić swoją wiedzę podczas gier edukacyjnych oraz zaproponować ekologiczne rozwiązania jakie można zastosować w domu, aby być bardziej EKO.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, będzie stosowana w codziennych sytuacjach, zarówno w domu, jak i w szkole, i wszyscy będziemy dążyć do bycia EKO.

Uczniowie klasy IV a, pracując metodą projektu, wykonali Pana Kleksa. Zainspirowała ich do tego lektura Jana Brzechwy, w której musieli wyszukać fragmenty tekstu opisujące profesora.
Praca nad projektem trwała dwie godziny, a efekty są imponujące.


Brawo kochani !!!

W sobotę 22.10.2022 r. w Katowicach odbył się VII Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, w których startował Gabriel MAREK.

Tocząc kilka pojedynków dotarł do finału, ostatecznie zajmując II miejsce. Startował w kategorii wagowej do 45 kg. W całym turnieju startowało prawie 500 zawodników w wieku od 8 do 18 lat.

Dzień Kundelka, czyli nieformalne święto wszystkich psów wielorasowych, obchodzone jest tradycyjnie 25 października.

Jestem piesek, to rzecz wielka,
nie zabawka, nie kukiełka,

gdy mnie wołasz mówię hau, hau
gdy całujesz buzi dam.

Wszelkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonywać na poniższe konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
numer rachunku: 88 8909 0006 0040 0412 2578 0001

W tytule wpłat proszę podawać następujące dane:
– imię i nazwisko dziecka,
– do której klasy uczęszcza dziecko,
– czego dotyczy wpłata

Jeżeli skarbnik klasowy dokonuje wpłaty grupowej, to każdorazowo po wpłacie powinien przesłać wykaz osób, za które wpłacił składki. Adres mailowy do Skarbnika RR: popielada@gmail.com

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Tłumaczymy Żywioły”.
W ramach tego projektu 6.10.2022r. uczniowie z klas 5a, 5b i częściowo klasy 4a udali się na wycieczkę do Ogrodzieńca do Parku Doświadczeń Fizycznych, gdzie wzięli udział w ciekawych zajęciach dotyczących różnych zjawisk fizycznych. Uczniowie w przyjazny dla nich sposób dowiedzieli się jak działają podstawowe prawa fizyki i mogli ich doświadczyć, a nie tylko o nich słuchać.