Szkoła Szachowa „Czarny Koń”

SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ” prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych od 15 lat.

Zalety płynące z nauczania królewskiej gry:

  • szachy rozwijają pamięć i wyobraźnię,
  • uczą logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
  • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,
  • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,
  • wyrabiają umiejętności skupienia i uwagi,
  • uczą kultury i sportowego współzawodnictwa,
  • są doskonałą zabawą
  • pomagają w nauce innych dziedzin.

Zapisy:
tel. 793 022 893
e-mail: zapisy.szachy.opole@czarnykon.net.pl

Cena zajęć za miesiąc 80,00 zł