Nabór wniosków stypendialnych „Wspieramy najlepszych III” na rok szkolny 2020/2021

Wspieramy najlepszych III

W dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego
ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum
lub szkoły branżowej/zawodowej;

– w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Więcej informacji poniżej na załączonym plakacie.