Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „ Sam nie palę i innym odradzam” 2020/2021

Organizatorzy Konkursu

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.


Adresaci:

 •  uczniowie klas VI,VII,VIII ze szkół podstawowych województwa opolskiego.

Cele konkursu:

 • Edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających
  z czynnego i biernego palenia.
 • Motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu
  i papierosów elektronicznych.
 • Kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych”
  oraz papierosów elektronicznych.