Konkurs plastyczny ,,Opole w Rytmie Życzliwości – edycja 2020″

konkursie plastycznym „Opole w Rytmie Życzliwości – edycja 2020”,
który  skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Opola.

Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie właściwych zachowań i postaw związanych z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjających szeroko rozumianej integracji mi.in. z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej
(rysunek, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

Prace konkursowe należy przesłać na adres:

  1. Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”,
    ul. Krakowska 32, 45-075 Opole,
    z dopiskiem na kopercie: dotyczy konkursu plastycznego ,,Opole w rytmie życzliwości – edycja 2020″
  2. e- mail:
    m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl

Termin składania prac upływa 31 października 2020 r.

Poniżej umieszczony został link do konkursu:
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/konkurs-plastyczny-opole-w-rytmie-zyczliwosci-edycja-2020