NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ W KLASIE 1B

Nauka poprzez zabawę to nie tylko sposób na przyswajanie wiedzy, ale również na rozwijanie ważnych umiejętności społecznych, takich jak umiejętność pracy w grupie, komunikacji czy empatii. Zabawa pozwala na rozwijanie kreatywności, myślenia logicznego i umiejętności rozwiązywania problemów.

Pierwszaki utrwalały poznany alfabet poprzez „Literkowy Sprint” czyli pisanie wyrazów z zastosowaniem małej i wielkiej litery. Kolorowe dyktando z samogłoskami i spółgłoskami jak również słomkowy zawrót głowy czyli walka w grupach o pozbieranie zagubionych literek przy użyciu słomki.