KONKURS PLASTYCZNO – GRAFICZNY „OSWAJAMY ZDROWIE PSYCHICZNE”

Urząd Miasta Opola ogłasza konkurs plastyczno – graficzny na plakat promujący
zdrowie psychiczne pod hasłem ”Oswajamy zdrowie psychiczne”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas III – VIII szkół podstawowych oraz klas
I – IV szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w Opolu.
Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Urzędu Miasta Opola
w terminie do 10.03.2024r. (decyduje data wpływu) wraz z kartą zgłoszeniową wraz
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatorów


Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia
w każdej z kategorii:

• 1 kategoria: prace uczniów klas III- IV szkół podstawowych,
• 2 kategoria prace uczniów klas V- VIII szkół podstawowych,
• 3 kategoria prace uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych.

oraz wyłoni plakat, który zostanie wykorzystany jako okładka „Poradnika o dostępnych formach
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu”.


Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.opole.pl.