W PSP 10 odbył się konkurs pt. „Jeden z dziesięciu” dla klas IV-VIII. Uczniowie odpowiadali na pytania o tematyce matematycznej.

Wszyscy dobrze się bawili i poszerzali swoją wiedzę, przysłuchując się pytaniom i poprawnym odpowiedziom. Uczniowie zdobyli punkty, które zostały doliczone do łącznej punktacji poszczególnych klas.

W dniu 26 lutego 2020 r. zapraszamy klasy IV-VIII wraz z nauczycielami
na zajęcia pt. „Bezpieczny Internet” z konsultantem MODN Sławomirem Górniakiem.

Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej na 5. lekcji. Dowiemy się, jak bezpiecznie korzystać z sieci oraz jakie występują zagrożenia w Internecie.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem, zgłoszenia do szkoły dzieci obwodowych oraz wnioski o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu wraz z oświadczeniami będziemy przyjmować wyłącznie drogą elektroniczną.
W tym celu zamieszczamy pliki w Wordzie z prośbą o ich komputerowe wypełnienie i odesłanie na adres: sekretariat@psp10opole.eu

Z chwilą, gdy szkoły zostaną ponownie otwarte i powrócą do zwyczajnego trybu pracy, rodzice zobowiązani będą do dostarczenia wydruku zgłoszeń i wniosków opatrzonych odręcznymi podpisami rodziców. Przesłanie zgłoszeń i wniosków będzie równoznaczne z ich rejestracją.

Przypominamy terminy rekrutacji:

 • zgłoszenia dzieci z obwodu – do 24 kwietnia, do godz. 15.00
 • wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu – od 23 marca do 24 kwietnia (do godz. 15.00)

Zgłoszenie do szkoły – obwód
Oświadczenie absolwenta – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie – rekrutacja spoza obwodu
Wniosek – rekrutacja spoza obwodu

Dnia 20.01.2020r. podczas Balu Karnawałowego rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Świetlicę
naszej szkoły na „Najpiękniejszą Maskę Karnawałową”.
Konkurs miał na celu zaktywizowanie dzieci do rozwijania kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczniów. Jedynym ograniczeniem była tutaj tylko i wyłącznie wyobraźnia artysty, gdyż technika pracy miała charakter dowolny. Maski zgłoszone do konkursu były oceniane przez specjalnie powołane jury.
Konkurs ku wielkiej radości organizatorów spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Konkurencja była bardzo duża, a pomysłowość, oryginalność i jakość wykonywanych prac przechodziła nasze najśmielsze oczekiwania. Jak przystało na Karnawał, maski były bogato zdobione za pomocą koronek, cekinów, brokatu
i piór różnego koloru. Bardzo trudno było wybrać zwycięzców, jednak specjalnie powołana do tego celu komisja starała się sprostać tak trudnemu zadaniu.

Jury postanowiło nagrodzić dzieci osobno z klas 1, 2 jak i 3.

Wystawę prac nagrodzonych można zobaczyć na korytarzu szkolnym. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy zechcieli wziąć udział w Konkursie.

Dziękujemy również fundatorom nagród: Radzie Rodziców PSP 10, Kinie Helios w Opolu oraz Sali zabaw Bajkowy Labirynt mieszczącej się w Centrum Handlowym Solaris.

Wyniki konkursu na Najpiękniejszą Maskę Karnawałową:

Klasy 1

1 miejsce – Igor Zieliński,
2 miejsce –Hanna Homętowska,
3 miejsce – Dagmara Gaj.

Klasy 2

1 miejsce – Sabina Przybysz,
2 miejsce – Mariusz Skowroński,
3 miejsce – Maja Mędrecka oraz Klaudia Śliwińska.

Klasy 3

1 miejsce – Amelia Leśniowska,
2 miejsce – Marta Tsivko,
3 miejsce – Maria Maćkowiak oraz Matylda Niestrój.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom konkursu!

WAŻNE:
Od roku szkolnego 2016/2017 składki na Radę Rodziców rodzice/opiekunowie mogą wpłacać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców, przy czym konieczne jest, aby w tytule przelewu wpisać:
„imię i nazwisko dziecka + klasa, do której chodzi dziecko”.

Od 28.10.2015 r. obowiązuje następujący numer rachunku bankowego Rady Rodziców PSP 10 Opole:

Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 53 1090 2138 0000 0001 4726 5598

W tytule wpłat proszę podawać następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • do której klasy uczęszcza dziecko,
 • czego dotyczy wpłata (składka na Radę Rodziców, na basen, na Białą Szkołę, indywidualne darowizny itp.),
 • każdorazowo po dokonaniu wpłaty proszę na adres e-mailowy:
  robino207@gmail.com, wysyłać zestawienie osób, za które została dokonana wpłata (jeżeli będą wpłacali skarbnicy klasowi),
 • koszt każdej wpłaty w placówkach Poczty Polskiej to 0,5% od kwoty, minimum 6 zł –
  w związku z tym najlepiej wpłacać zbiorczo większą kwotę,
 • jeżeli wpłata będzie dokonywana przelewem, będzie bezpłatna.

Informacja dla Rodziców

Na rachunek bankowy Rady Rodziców można indywidualnie wpłacać jedynie: indywidualne oraz zbiorowe wpłaty na Radę Rodziców, na basen, na Białą Szkołę oraz indywidualne darowizny. Pozostałe opłaty przyjmują skarbnicy klasowi.

Skarbnik Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy PSP nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu na rok szkolny 2021-2022:

 • przewodniczący – Aleksander Marek kl. VII,
 • zastępca przewodniczącego – Kinga Krawiec kl. VIII,
 • skarbnik – Marcin Maćkowiak kl. V,
 • sekretarz – Sylwia Zazulak kl. VII,
 • członkowie – Agnieszka Wrucińska -Kurenda kl. VI A i Jacek Perucki kl. VII.

Komisję rewizyjną w składzie:

 • Agnieszka Leśniowska kl. V A,
 • Roman Drozdowski kl. VIII B,
 • Donata Wnuk kl. V A

Na zebraniu plenarnym 28.09.2021 r. podjęto decyzję o składce na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, tj.

 • przy jednym dziecku w PSP nr 10 w Opolu opłata wynosi 50 zł za cały rok,
 • przy dwojgu dzieciach w PSP nr 10 w Opolu opłata wynosi 35 zł
  za każde dziecko w danej klasie, czyli w sumie 70 zł za cały rok,
 • przy trzecim i kolejnym dziecku w PSP nr 10 w Opolu rodzice są zwolnieni z opłaty.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców lub u skarbników klasowych.

Zwrot dla poszczególnych klas w wysokości 45% wpływów ze składek na Radę Rodziców wpłaconych przez daną klasę następuje na koniec każdego roku szkolnego w czerwcu pod warunkiem, że dana klasa wpłaci do 31 grudnia danego roku szkolnego minimum 60% wymaganej kwoty składki za daną klasę.

Poniżej zamieszony został Regulamin Rady Rodziców.

Rozstrzygnięcie konkursu: 27.11.2017 r.

Zdjęcie przedstawia Wiadukt im. Żołnierzy Wyklętych w Opolu, ul Reymonta.

 1. Blanka Kocik PSP nr 10 kl. IV a,
 2. Maciej Kowalski PSP 10 kl III b,
 3. Ewelina Kowalska PSP nr 10 kl. V a,
 4. Jagoda Pańków PSP nr 11 kl VI b,
 5. Marta Jankowska PSP nr 11 kl VI,
 6. Hanna Sołtys PSP nr 10 kl IV,
 7. Agata Sołtys PSP nr 10 kl III,
 8. Amelia Leśniowska PSP nr 10 kl I a,
 9. Piotr Stocki PSP nr 10 kl VII,
 10. Julia Stocka PSP nr 10  kl III b.

Zdjęcie numer 3 przedstawia:

Głaz z tablicą pamiątkową z napisem w trzech językach: polskim, niemieckim i hebrajskim.
Jest to upamiętnienie największej synagogi opolskiej gminy żydowskiej, znajdujący się przy dawnej Hafenstrasse (obecnie ul. Piastowska).

Treść napisu brzmi:

„Na pastwę ognia świątynię twą wydali
W tym miejscu stała synagoga spalona przez nazistów w czasie Kryształowej Nocy 9 XI 1938
Ludzie tego nie zapomną”.

 1. Blanka Kocik PSP nr 10 kl. IV a,
 2. Jagoda Pańków PSP nr 11 kl VI b,
 3. Hanna Sołtys PSP nr 10 kl IV a,
 4. Agata Sołtys PSP nr 10 kl III a,
 5. Marta Jankowska PSP nr 11 kl VI b,
 6. Julia Edaich PSP nr 21 kl VII,
 7. Amelia Leśniowska PSP nr 10 kl I a,
 8. Piotr Stocki PSP nr 10 kl VII,
 9. Julia Stocka PSP nr 10 kl III b,
 10. Maciej Kowalski PSP 10 kl III b,
 11. Ewelina Kowalska PSP nr 10 kl. V a.