Ósmoklasisto – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu to nowa szkoła ponadpodstawowa, która powołana została do życia Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30.03.2017r.

Powstała na bazie doświadczeń i osiągnięć Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu, mieszczącego się przy ul. Oleskiej 68, zaprasza Ósmoklasistów do zapoznania się z promocją naszej szkoły
https://www.youtube.com/watch?v=ErwnWcsLiDY
jak również informacja odnośnie rekrutacji do Naszej szkoły – Zapraszamy.