2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce i utrzymuje się przez całe życie obejmując szeroki zakres zmian behawioralnych.

Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko”coroczna kampania społeczna organizowana przez
Fundację JIM
o zasięgu ogólnopolskim – https://jim.org/polskananiebiesko/

Celem kampanii jest budowanie akceptacji dla osób z autyzmem, uświadamianie czym jest autyzm i wspieranie działań na rzecz osób ze spektrum.

W dniu 2 kwietnia każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez:

  • oświetlenie domu na niebiesko,
  • nałożenie ubrania w kolorze niebieskim,
  • dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

Pamiętajcie Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat
osób z autyzmem na lepszy.