1 września- Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00.

Po tym spotkaniu wychowawcy zabiorą uczniów do wyznaczonych klas.

W przypadku deszczuwychowawcy klas II-VIII spotykają się z uczniami w klasach, natomiast uczniowie klas I będą mieli krótkie spotkanie z dyrekcją i wychowawcami na sali gimnastycznej,
a później w klasach.