Trening zastępowania agresji (ART) dla dzieci i młodzieży – zajęcia grupowe

Jeśli Państwa dziecko reaguje agresywnie, złości się, kłóci, okazuje brak szacunku, jeśli ma trudności z kontrolowaniem emocji to zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji ART

Trening Zastępowania Agresji (ART) to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.


ART składa się z trzech modułów:

1. Trening umiejętności społecznych – uczestnik uczy się zachowań społecznych (np. unikania bójek, radzenia sobie z oskarżeniem, rozumienia uczuć innych);
2. Treningu kontroli złości – uczestnik uczy się samokontroli oraz co robić, zamiast zachowywać w sposób agresywny;
3. Treningu wnioskowania moralnego – uczestnik uczy się podejmowania decyzji uwzględniając potrzeby i prawa innych. 

Spotkania mają charakter cykliczny oraz zamknięty. Cykl obejmuje 10 tygodni.
Zajęcia odbywają się w grupie 10-12 osobowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” realizuje program dla uczniów szkół podstawowych, finansowany ze środków Urzędu Miasta w Opolu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu