Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu we współpracy z Opolską Szkołą Ćwiczeń zapraszają rodziców do udziału w kolejnej wideokonferencji z cyklu:
Zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Temat spotkania brzmi: Zaufanie a kontrola rodzicielska.

Spotkanie poprowadzi w ramach Opolskiej Szkoły Ćwiczeń Pan Bartosz Mirucki, analityk zachowań dzieci młodzieży w sieci oraz wykładowca z WSZiA w Opolu.

Zapraszamy już w najbliższą środę, tj. 05.05.2021r., o godzinie 18.00.

Organizatorami Konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Opolu oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Patronat nad konkursem sprawuje Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Celem konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych, ani papierosów elektronicznych, wpisany został już do harmonogramu stałych imprez wojewódzkich promujących zdrowy styl życia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII oraz VIII szkół podstawowych.

Prace składać można do 17 maja 2021 r. na adres: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

W związku z dzisiejszym dniem św. Floriana składamy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia
z okazji Waszego Święta.

Dzień Strażaka jest okazją do złożenia Wam podziękowań za rzetelną służb i ogromne zaangażowanie
w wykonywaniu codziennych obowiązków bez względu na własne bezpieczeństwo.

Niech odpowiedzialna służba będzie dla Was powodem do dumy i satysfakcji!

Życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym i tylu powrotów, ile wyjazdów!


Trochę ciekawostek dlaczego patronem został św. Florian

Św. Florian z Lauriacum – żołnierz i urzędnik cesarza rzymskiego, męczennik. Według tradycji był rzymskim oficerem, który stanął w obronie prześladowanych chrześcijan. Został za to strącony z kamieniem u szyi
do rzeki Anizy.

W Polsce, do rozwoju kultu św. Floriana jako patrona od ognia przyczynił się pożar Krakowa w 1528 roku, który strawił większą część miasta a w szczególności Kleparz. Ocalał tam jedynie kościół pod jego wezwaniem, co odczytano jako „znak szczególnej opieki jego Patrona”. Od tego momentu zaczęto czcić Floriana jako Patrona od pożaru a strażacy jako swojego opiekuna.


Ciekawostka odnośnie pożaru – 1528 IV 24 – pożar części miasta od bramy Nowej do kościoła św. Szczepana oraz Kleparza. Ogień strawił ulice Mikołajską, Floriańską, Sławkowską, Biskupie, część Garbar i miasto Kleparz. Spaliły się kościoły św. Filipa i św. Krzyża.


Inne środowiska zawodowe, których praca jest związana z ogniem: – hutnicy, metalowcy, kominiarze,
a także piekarze z dawien dawna uważają Św. Floriana za swojego obrońcę od nieszczęść i klęsk ogniowych, orędownika we wszystkich potrzebach.

Na polskie sztandary strażackie Święty trafia w czasach zaborów.
Odtąd strażaków nazywa się rycerzami Św. Floriana albo Florianami.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ” informuje, iż poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek”.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej jest następujący:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
    a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie,
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.),
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Wszelkie informacje mogą także Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach