Ważna informacja

Ministerstwo Edukacji i Nauki ” informuje, iż poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek”.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej jest następujący:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
    a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie,
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.),
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Wszelkie informacje mogą także Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach