Konkurs fotograficzny – „Sam nie palę i innym odradzam”

Organizatorami Konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Opolu oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Patronat nad konkursem sprawuje Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Celem konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych, ani papierosów elektronicznych, wpisany został już do harmonogramu stałych imprez wojewódzkich promujących zdrowy styl życia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII oraz VIII szkół podstawowych.

Prace składać można do 17 maja 2021 r. na adres: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole