Wspaniałe zaangażowanie uczniów naszej szkoły w akcję wspierania bezdomnych zwierząt oddaje treść artykułu w „Nowej Trybunie Opolskiej” zatytułowanego: Uczniowie z Opola promują adopcję bezdomniaków. Wspiera ich opolski TOZ.
To właśnie dzięki staraniom dziewcząt i chłopców z klasy VI b udało nam się stworzyć w szkole Koło Przyjaciół TOZ w Opolu. Pomysłowość, entuzjazm i aktywność uczniów wspomaga opolski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Szczegóły − w elektronicznym wydaniu dziennika NTO:
https://opole.naszemiasto.pl/uczniowie-z-opola-promuja-adopcje-bezdomniakow-wspiera-ich/ar/c1-7767016

Wakacje, to najtrudniejszy czas dla zwierząt. Są takie sytuacje i miejsca,w których zwierzęta nie powinny się nigdy znaleźć, a jednak latem zauważa się ich znacznie więcej. Dzięki inspektorom
i wolontariuszom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu każdego dnia udaje się uratować życie wielu zwierząt.

Ale to tylko początek. Dalej nie jest wcale łatwiej… Potrzebny jest zwyczajny dach nad głową
i wyżywienie. To najpilniejsze z potrzeb, które należy zaspokoić, by zwierzęta z godnością poczekały na kochający dom. Członkowie szkolnego Koła Przyjaciół TOZ w Opolu serdecznie proszą
o udzielenie pomocy małym czworonogom poprzez tymczasową adopcję lub karmę, której potrzebujemy wręcz w nieograniczonej ilości. Zachęcamy oczywiście do adopcji zwierząt na stałe. Pamiętajmy, że każde stworzenie, bez względu na wiek, zasługuje na szczęście.

Każdego, kto zechce pomóc, prosimy o kontakt z opolskim oddziałem TOZ pod adresem elektronicznym:
opole@toz.pl lub pod numerem telefonu: 77 441 02 25.

Udostępniamy Państwu zdjęcia zwierzaków, które oczekują pomocy:

Poniżej linki o współpracy Towarzystwa z Kołem Przyjaciół TOZ w Opolu:

https://pl-pl.facebook.com/TOZOpole/photos/a.165812233466941/2653113928070080/?type=3&__tn__=-R

https://www.facebook.com/TOZOpole/photos/a.726981434016682/2920514021330068/?type=3&__tn__=-R

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Celem konkursu jest:

 1. stworzenie elementarza z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
 2. upowszechnianie wśród uczniów klas I-II wiedzy o bezpieczeństwie osobistym oraz kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń,
 3. promowanie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa, stanowczej wobec osób zachowujących się niewłaściwie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-II szkół województwa opolskiego.

Tematyka prac plastycznych (do wyboru):

 1. Moja bezpieczna droga do szkoły.
 2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.
 3. Bezpieczne zabawy w domu.
 4. Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi.

Pracę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu należy w wersji elektronicznej przesłać w terminie do 21 czerwca 2020 roku na adres: konkurs.plastyczny@op.policja.gov.pl

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z oświadczeniem rodzica.

W związku z zakończoną rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 informujemy,
że wszystkie dzieci z obwodu zostały z urzędu przyjęte do klasy pierwszej, natomiast dzieci spoza obwodu zostały zakwalifikowane i po potwierdzeniu woli złożonym przez rodziców przyjęte do klasy pierwszej.


Rodzice kandydatów spoza obwodu zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną
o przyjęciu do szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło harmonogram rekrutacji do szkół dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, oraz wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 1. od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 2. od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 3. Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełniania wniosków:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 1. do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 2. do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu zapraszają naszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym:

„TOZ NADAL POTRZEBUJE WSPARCIA!
ZAADOPTUJ ZWIERZAKA I STWÓRZ MU KOCHAJĄCĄ RODZINĘ”

Chętni uczestnicy proszeni są o wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na kartce A4, a następnie przesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową umieszczoną w załączniku w terminie do 31.05.2020 r. pocztą na adres Szkoły lub drogą elektroniczną na adres: h.klys@psp10opole.eu

W zależności od wybranej formy wysłania – liczy się data stempla pocztowego lub data wiadomości wysłanej.

Koordynatorem konkursu są:

 1. Pedagog szkolny Halina Kłyś
 2. Członkowie szkolnego Koła Przyjaciół TOZ w Opolu – klasa VIb

Szczegóły oraz plakat konkursu w załącznikach.

Lista dzieci zakwalifikowanych – dotyczy kandydatów spoza obwodu PSP 10 – zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu. W związku z ograniczonym dostępem na teren szkoły dostaną Państwo ponadto informację o zakwalifikowaniu na podane we wnioskach adresy mailowe.

Po otrzymaniu tej informacji rodzice zobowiązani są do złożenia – zgodnie z przepisami – w dniach 18-20 maja (do godz. 15.00) oświadczenia woli – w załączniku.

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenia można:

 • złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 8.00-12.00 lub
 • przesłać odręcznie podpisane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia na adres: sekretariat@psp10opole.eu

Dzieci z obwodu PSP 10 przyjmowane są z urzędu i nie jest wymagane złożenie dodatkowych oświadczeń.

25 maja ostateczna lista przyjętych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, a rodzice dzieci przyjętych otrzymają potwierdzenie drogą mailową.