EMOCJONALNY KOMPAS – PODZIĘKOWANIE

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie z ogromną wdzięcznością pragniemy podziękować Państwu za zaangażowanie i uczestnictwo w warsztatach „Emocjonalny Kompas”. Państwa obecność oraz gotowość do zgłębiania tajników regulacji emocji  to dowód aktywnej postawy rodzicielskiej i głębokiego zainteresowania świadomym wychowaniem dzieci.

Podróż, którą wspólnie odbyliśmy przez świat emocji i psychologii, obfitowała w cenne odkrycia. „Magiczne lustro” wzmacniające samoocenę, „Popcorn na stres” służący nie tylko jako przekąska dla zmęczonych, ale także jako przypomnienie o znaczeniu dbałości o własne samopoczucie – stały się nieodzownymi elementami naszych warsztatów. Te oraz inne narzędzia, takie jak „Słoik spokoju” mamy nadzieję, że staną się częścią Państwa codziennej praktyki rodzicielskiej.

Wartością dodaną naszego spotkania były również eksperymenty, które ukazały sposoby na znalezienie czasu na implementację nowej wiedzy w życiu codziennym oraz pokazały, jak istotna jest życzliwość wobec siebie i innych. To dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu, te warsztaty mogły stać się przestrzenią pełną empatii, zrozumienia i wzajemnego wsparcia.

Z głębi serca dziękujemy Państwu za to, że byliście Państwo z nami!

Aleksandra Janik