Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych

Ucznia do szkoły zapisują wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. Rodzic składający w szkole zgłoszenie do szkoły/wniosek o przyjęcie do szkoły  zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych osoby zapisującej dziecko do szkoły oraz dokument tożsamości dziecka zawierający numer PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka do szkoły muszą podpisać oboje rodzice.

Szczegóły w załącznikach.