Trening umiejętności społecznych z elementami ART

Organizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Opolu przez Fundację „Z DZIESIĄTKĄ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Zajęcia prowadzone w małych grupach i  przeznaczone są dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności w różnych sytuacjach społecznych, tj. nieśmiałość, umiejętność odmawiania w grupie, samokontrola,  rozpoznawanie i wyrażanie emocji,  nawiązanie i utrzymanie relacji z rówieśnikami, jak również dorosłymi.

Czego uczymy na zajęciach:

  • zawierania znajomości,
  • słuchania,
  • zadawania pytań,
  • odmawiania,
  • inicjowania rozmowy,
  • dyskutowania,
  • reagowania na krytykę,
  • odpowiedniego wyrażania krytyki,
  • radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażania gniewu czy rozczarowania, mówienia i przyjmowania komplementów.


Skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach dzieci. Młodzież uczy się rozpoznawania
i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, lecz także akceptowalny społecznie. Młodzi ludzie uczą się, jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Nasze warsztaty będą odbywały się przez 12 kolejnych tygodni, począwszy od 26 września 2022 (dzień w ustaleniach). Jedno spotkanie będzie trwało 2,5 godziny z przerwą na poczęstunek.
Grupa będzie liczyła do 10 osób, zatem liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które wejdą w skład grupy, deklarują uczestnictwo do końca całego cyklu (czyli przez 12 spotkań).

Proponowane przez nas warsztaty poprowadzi dwoje terapeutów, specjalistów w tej dziedzinie: Zgłoszenia i informacje mailowo: fundacja@psp10opole.eu