Szanowni Państwo,

w ramach działalności „Fundacja z Dziesiątką po lepszą przyszłość” ogłaszamy realizację programów finansowanych z Urzędu Miasta Opola:

Program Wzmacniania Rodziny 10-14

Program zakłada wspólną pracę rodziców i dzieci podczas dwugodzinnych spotkań. Poprzez ćwiczenia, oglądane filmy wszyscy uczą się dobrej komunikacji, jak stosować skuteczne komunikaty, jak ustalać zasady, nagrody i kary, jak rozmawiać o problemach na tematy trudne z dzieckiem oraz przyjemnie wspólnie spędzać czas.

W ramach programu:

  • odbędzie się 7 spotkań grupowych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów;
  • grupa liczy do 6 rodzin (rodziców/opiekunów i ich dzieci);
  • każde spotkanie trwa 2 godziny – 1 godzina to zajęcia oddzielne dla rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży, 2 godzina to czas spędzany wspólnie przez rodziców i dzieci;
  • udział w programie jest bezpłatny.

Zachęcamy! Trwa jeszcze nabór!

Trening Zastępowania Agresji – ART ®(tzw. trening zastępowania agresji Goldstein, określany również jako terapia gniewu lub trening kontroli złości) obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldstein.

Dziecko, dla którego trudność stanowi radzenie sobie z agresją czy gniewem, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba. Brak mu jednak narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać swoje cele. Nasze zajęcia to nie „terapia dla agresywnych”, lecz twórcze warsztaty, w trakcie których uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi dla zachowań nieakceptowanych społecznie.

TZA składa się z trzech modułów:

  • Treningu Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
  • Treningu Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.
  • Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.

Nabór zakończony!

Program „Unplugged”

Program kierowany jest do młodzieży w wieku 12-14 lat i realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych

Program wzmacnia umiejętności odmawiania i ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków.