„Program Wzmacniania Rodziny”

Raz jeszcze proponujemy udział w planowanych od września bezpłatnych warsztatach pt. „Program Wzmacniania Rodziny” organizowanych przez Fundację „Z DZIESIĄTKĄ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” (finansowanych przez Miasto Opole).

Głównym celem warsztatów jest:

  1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji,
  2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic,
  3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny.

Czy zauważyliście, że Państwa dziecko miewa problemy z:

– wywiązywaniem się z obowiązków,
– zachowaniem w domu,- relacjach z dorosłymi,
– uleganiem presji rówieśniczej,

a także:

– często jest Wam trudno porozumieć się ze swoim dzieckiem,
– macie wrażenie, że jesteście bezradni wobec zachowań swojego dziecka?

To Program Wzmacniania Rodziny jest programem dla Państwa.

– Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu przez 7 tygodni.
– Bierze w nich udział maksymalnie 12 rodzin (rodziców/opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje.
– Każde spotkanie trwa dwie godz. zegarowe.


– Podczas sesji:

  • pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (film DVD),
  • dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia,
  • można podzielić się własnymi doświadczeniami,
  • dowiaduje się, jak stawiać granice w poszanowaniu potrzeb drugiej osoby,
  • organizowane są gry, zabawy, ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas,
  • spotkania są prowadzone przez licencjonowanych trenerów.

Zainteresowane rodziny chcące wziąć udział w programie prosimy o kontakt mailowo: fundacja@psp10opole.eu lub przez dziennik z A.Domką-Kordek.