Instrukcja dla rodziców – logowanie się do e-dziennika

Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, poniżej instrukcja obsługi logowania lub obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

Poniżej również link z instrukcją dla ucznia i rodzica (porada w języku ukraińskim)
https://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/733