Konstytucja 3 maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa,
ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego
i politycznego kraju.

Poniżej film edukacyjny – „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” – film edukacyjny z serii „Ożywione obrazy”
https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw

jak również film Konstytucja w Polsce – jak powstała?
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

Pani Ewa przygotowała dla uczniów materiały w związku z Konstytucją 3 maja, które zamieszczone są w załączniku do pobrania.