Drodzy uczniowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „#superMOCni”.

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu w dowolnej technice na temat mocnych stron ucznia. Dziecko może samo dokonać wyboru jednej pozytywnej cechy (super mocy) lub skorzystać z dostępnych podpowiedzi zawartych w plakacie.

Szczegóły znajdziecie na plakacie i w załącznikach.

Zarówno geneza teatru, jak i jego historia dowodzi, że ten rodzaj sztuki jest w szczególnym stopniu
związany z człowiekiem.
Większość ludzi uważa, że pierwszy teatr powstał w antycznej Grecji. Tak naprawdę jednak korzenie teatru sięgają ok. 3000 lat p.n.e. – więc długo przed greckimi dionizjami.

Teatr narodził się na bliskim wschodzie, wśród Egipcjan i Sumerów. Wiadomym jest również, że długie tradycje teatralne mają Indie i Japonia. We wszystkich tych krajach teatr rodził się z obrzędów magicznych
lub religijnych, kiedy dźwięk, światło i ruch przeistaczały się w sztukę.

Za kolebkę teatru europejskiego uważa się starożytną Grecję. I w tym przypadku geneza teatru wiąże
się z obrzędami. Starożytni Grecy wystawiali sztuki teatralne dwa razy w roku, podczas Dużych Dionizii
i Małych Dionizii. Święta te obchodzone były na cześć boga Dionizosa, opiekuna sztuki i odradzającej
się natury.

W dzisiejszych czasach tylko teatr jest niepodlegający nagrywaniu. Jest więc również jedynym miejscem, gdzie żywi aktorzy stają naprzeciwko żywych widzów, gdzie ich uczucia łączą się w jedną niepowtarzalną całość, gdzie widzowie mają bezpośredni wpływ na aktorów, a aktorzy na widzów.
Teatr jest też jedynym rodzajem sztuki, która nie może i nie potrafi istnieć bez widzów.

W związku z tym proponuję Wam spojrzeć do załącznika znajdziecie tam wiele ciekawych dodatkowych informacji, zagadek, kolorowanek jak również wierszy na temat teatru.

Zapraszamy Wszystkich Ósmoklasistów do udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym, który odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 r. na platformie Teams.

Bezpośredni link poniżej
http://www.lo3.opole.pl/index2.php?page=details&id=7137

Na stronie szkoły Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr III został również umieszczony formularz, w którym można zadawać pytania dotyczące szkoły.

Do spotkań można dołączyć:

przez naszą szkolną stronę: http://www.lo3.opole.pl/index2.php?page=details&id=7136

przez konto szkoły na Facebooku: https://www.facebook.com/events/498298384875505/