„Teatr w moim życiu”

Zarówno geneza teatru, jak i jego historia dowodzi, że ten rodzaj sztuki jest w szczególnym stopniu
związany z człowiekiem.
Większość ludzi uważa, że pierwszy teatr powstał w antycznej Grecji. Tak naprawdę jednak korzenie teatru sięgają ok. 3000 lat p.n.e. – więc długo przed greckimi dionizjami.

Teatr narodził się na bliskim wschodzie, wśród Egipcjan i Sumerów. Wiadomym jest również, że długie tradycje teatralne mają Indie i Japonia. We wszystkich tych krajach teatr rodził się z obrzędów magicznych
lub religijnych, kiedy dźwięk, światło i ruch przeistaczały się w sztukę.

Za kolebkę teatru europejskiego uważa się starożytną Grecję. I w tym przypadku geneza teatru wiąże
się z obrzędami. Starożytni Grecy wystawiali sztuki teatralne dwa razy w roku, podczas Dużych Dionizii
i Małych Dionizii. Święta te obchodzone były na cześć boga Dionizosa, opiekuna sztuki i odradzającej
się natury.

W dzisiejszych czasach tylko teatr jest niepodlegający nagrywaniu. Jest więc również jedynym miejscem, gdzie żywi aktorzy stają naprzeciwko żywych widzów, gdzie ich uczucia łączą się w jedną niepowtarzalną całość, gdzie widzowie mają bezpośredni wpływ na aktorów, a aktorzy na widzów.
Teatr jest też jedynym rodzajem sztuki, która nie może i nie potrafi istnieć bez widzów.

W związku z tym proponuję Wam spojrzeć do załącznika znajdziecie tam wiele ciekawych dodatkowych informacji, zagadek, kolorowanek jak również wierszy na temat teatru.