Rekrutacja 2021/ 2022

Rekrutacja do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu
na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu.

Dziecko do szkoły zapisują rodzice. Przy zapisie dziecka do szkoły należy mieć ze sobą potwierdzony urzędowo dokument dziecka z numerem PESEL (np. dowód osobisty, paszport, odpis skrócony aktu urodzenia itp.), który przedstawia się do wglądu w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu/wniosku.
Rodzice dziecka powinni mieć ze sobą podczas składania dokumentów swój dokument tożsamości w celu weryfikacji osoby zapisującej dziecko do szkoły.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne zamieszczone poniżej.