24 stycznia Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967.
Data nie przypadkowa gdyż tego dnia w Kościele Katolickim wspomina się św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy i dziennikarzy.

Środki masowego przekazu, nadają treści na skalę globalną i są masowo odbierane. Nie przemyślane treści, które pójdą w świat, mają często odwrotny od zamierzonego skutek. Pierwszym medium jakie zostało wprowadzone była prasa – XIX w. (Europa, Ameryka Północna), film – lata 20, radio lata 30, telewizja lata 50. Jednak bez wynalazku uczonych z Uniwersytetu w Pensylwanii J.P. Eckerta i J.W. Mauchly’ego nie mieli byśmy dziś komputerów.

Ich prototyp o nazwie ENIAC mimo swej wagi bagatela 27 ton, przyczynił się do rozwoju techniki. I tak z roku na rok komputery nie służyły tylko wojsku ale zaczęły być narzędziem pracy oraz nieodzownym przyjacielem każdego z nas. Dzięki nim mogliśmy mieć nauczanie zdalne.

Kiedyś cieszono się z gazety, słuchowisk w radiu, obejrzanych wiadomości, teraz to Internet staje się źródłem wiedzy.
Trzeba jednak należycie z niego korzystać .