Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej.

Trochę historii:

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej.
W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali.
Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych.

Wszystkim Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy podziękować za bezinteresowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy uśmiech.