Procedury szkolne

W związku z częściowym otwieraniem szkół przez MEN poniżej zamieszczamy procedury organizujące pracę w najbliższym czasie:

  • zajęcia dla klas I-III
  • konsultacje i rewalidacja
  • biblioteka
  • egzamin ósmoklasisty