Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło harmonogram rekrutacji do szkół dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, oraz wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  1. od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  2. od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  3. Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełniania wniosków:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  1. do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  2. do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.