Wszystkich uczniów interesujących się Opolem i posiadających wiedzę o naszym mieście zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Odkryj foto – zgadnij, co to”, realizowanego na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu.

Informacje ogólne

Celem konkursu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz pogłębienie wiedzy o naszym mieście. Konkurs polega na prawidłowym podaniu nazwy obiektu, ulicy lub placu, który będzie przedstawiony na fotografii.

Co tydzień będzie publikowane na stronie internetowej PSP 10 nowe zdjęcie – wybrany element obiektu Opola. Trzy pierwsze osoby, które odgadną, co to za obiekt i gdzie on się znajduje, oraz wyślą prawidłową odpowiedź na adres e-mail: a.pankow@psp10opole.pl, otrzymają nagrodę.

Laureaci poszczególnych cotygodniowych odsłon mogą ubiegać się o nagrodę główną i tytuł Odkrywcy Opola. Konkurs będzie trwać od listopada do grudnia 2017 r. W grudniu zostanie wyłoniony laureat międzyszkolnego konkursu.

Regulamin konkursu „Odkryj foto – zgadnij, co to”

 1. Konkurs organizowany jest przez:
  Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu ulica Wróblewskiego 7, adres e-mail: a.pankow@psp10opole.pl,
 2. Celem konkursu jest: propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zainteresowanie uczestników konkursu tematyką związaną z naszym miastem.
 3. Konkurs polega na odgadnięciu, co przedstawia fotografia zamieszczona w zakładce Konkurs fotograficzny „Odkryj foto – zgadnij, co to” na stronie szkoły PSP nr 10,
 4. Konkurs rozpocznie się 6 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 i będzie trwał do 1 grudnia 2017 r. do godz 16.00.
 5. W każdym tygodniu, począwszy od 9 października, zamieszczone zostanie jedno zdjęcie.
 6. W czasie trwania konkursu zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej o godzinie 10.00 w każdy poniedziałek (06.11, 13.11, 20.11, 27.11) i będą pozostawać na niej przez tydzień, aż do godziny 10.00 następnego poniedziałku.
 7. Każde zdjęcie oznaczone będzie numerem (od I do IV).
 8. Odpowiedzi dotyczące kolejnych zdjęć należy przesyłać przez cały tydzień, w którym zdjęcie będzie zamieszczone na stronie internetowej.
 9. Odpowiedzi (np.: „Zdjęcie I – Ratusz miejski ul. Rynek, Opole”) należy nadsyłać jedynie drogą elektroniczną na adres e- mail: a.pankow@psp10opole.pl, wraz z umieszczonym w temacie maila słowem „Konkurs”, podając numer zdjęcia, którego dotyczy odpowiedź, imię nazwisko, klasę, szkołę oraz numer telefonu w celach kontaktowych.
 10. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi na kolejne pytanie to odpowiednio: 13.11, 20.11, 27.11 do 01.12 2017 r.
 11. Osoba nadsyłająca odpowiedź konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 12. Każdego tygodnia autorzy trzech pierwszych poprawnych odpowiedzi zostaną nagrodzeni upominkami oraz będzie publikowana informacja na stronie szkoły, kto zdobył nagrodę.
 13. Nadesłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Nagrody dla laureatów prześlemy pocztą w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników każdego etapu. Koszty przesyłki ponosi organizator.
  Istnieje także możliwość osobistego odbioru nagród w siedzibie
  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im Henryka Sienkiewicza w Opolu ul. Wróblewskiego 7, po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem – Anna Pańków numer kontaktowy: 503 757 654.

Organizator
Anna Pańków

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa opolskiego.

Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Opolskiego oraz Prezydent Miasta Opole, a patronat medialny Radio Opole.

Organizatorzy:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu,
 2. Akademia Logicznego Myślenia i Matematyki,
 3. Rada Dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś.

Zachęcamy chętne szkoły do uczestnictwa w konkursie, który odbędzie się 11.04.2017 r.

Celem inicjatywy jest m.in. pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci, rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz bogactwem technik plastycznych.

W każdym z 4 etapów przedsięwzięcia uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej technice plastycznej.

W pierwszym etapie uczestnicy konkursu przedstawiali dowolny zaobserwowany jesienią fragment otoczenia, posługując się tylko pastelami.

Konkurs to część pięcioletniego projektu „Szerokie Horyzonty”. Ponad 300 uczestników, prawie 20 szkół i 37 laureatów.

W Nadleśnictwie Opole podsumowano 29.09.2016 r. wojewódzki konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pod tytułem „Cztery pory roku”, zorganizowany przez naszą szkołę, we współpracy z Radą Dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś.

Konkurs był objęty honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta Opola i Radia Opole.

Każdy rok będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z osobowością. Podsumowaliśmy rok inteligencji przestrzennej, a kolejne lata dotyczą talentów logiczno-matematycznych, muzycznych, językowych i ruchowych.

Konkurs „Cztery pory roku” przebiegał w czterech etapach i dwóch kategoriach – indywidualnej i grupowej. Każdy uczestnik/grupa uczniów brała udział we wszystkich etapach konkursu. Tematyka prac obejmowała przedstawienie zmian w otaczającej przyrodzie w różnych porach roku. Każda pora roku była wykonana inną techniką.

Poniżej prace tych najwytrwalszych, prawdziwych obserwatorów przyrody, których prace zachwyciły pomysłowością, oryginalnością i zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA