W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby zamieszczamy kopie uchwał Rady Miasta Opola w przedmiotowej sprawie.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. Wnioski

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku.

Wypłata będzie realizowana:

  • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
  • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.

Pomoc można uzyskać:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na stronie
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671

To już 3. rok egzaminów ósmoklasisty za nami! Z dumą informujemy, że uczniowie PSP 10 – podobnie jak w poprzednich latach – uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty (język polski – 66%, matematyka 65%, język angielski 80%, co daje średni wyniki 70%, czyli 3. miejsce w Opolu wśród szkół publicznych.

Wyniki wszystkich szkół Opolszczyzny i Dolnego Śląska można znaleźć pod adresem:

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-29/

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

Zbiorcze wyniki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu w latach 2019-2021

Egzamin
w roku szkolnym
2018/2019
Język polskiJęzyk angielskiMatematyka

średnia w szkole
76,679,365,1
średnia w Opolu
65,966,752,1
średnia w województwie opolskim60,858,443,4
średnia w Polsce63,059,045,0
Egzamin w roku szkolnym 2019/2020Język polski

Język angielskiMatematyka
średnia w szkole
71,663,563,9
średnia w Opolu65,466,056,1
średnia w województwie opolskim60,054,044,7
średnia w Polsce59,054,046,0
Egzamin w roku szkolnym 2020/2021Język polskiJęzyk angielskiMatematyka
średnia w szkole66,080,065,0
średnia w Opolu63,075,056,0
średnia w województwie opolskim58,066,045,0
średnia w Polsce60,066,047,0

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa.

Nie ma obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń zaplanować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział.

Niektórzy z Was będą spotykać się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawić, inni wybierają się na
rodzinne wyjazdy. Nikt z Was nie będzie siedział w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną i piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę.

Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia Nas z obowiązku dbania o swoje
i innych bezpieczeństwo.

Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa…


Na zakończenie roku szkolnego zapraszamy Wszystkich Uczniów.

W związku z sytuacją epidemiczną na zakończeniu roku szkolnego nie będzie obecnych rodziców dzieci.OdziałSalaWejście do szkoły
8:00IaSala 34Wejście główne

IbSala 36Wejście główne

IIIaSala gimnastycznaWejście do sali gimnastycznej

IIIbSala gimnastycznaWejście do Sali gimnastycznej

IVaSala 31Wejście przy sekretariacie
9:00IIaSala 33Wejście główne

IVbSala 10Wejście główne

VaSala 5Wejście przy sekretariacie

VIbSala 25Wejście główne

VIIaSala 6Wejście przy sekretariacie
10:00VIaSala 4Wejście główne
10:00VIIbSala 28Wejście przy sekretariacie

VIIIaSala gimnastycznaWejście od sali gimnastycznej

VIIIbSala gimnastycznaWejście główne

Poprzez atrakcyjną zabawę edukacyjną i ćwiczenia w grupie rówieśniczej, klasa 1a przypomniała sobie różne emocje i uczucia, sytuacje im towarzyszące oraz w jaki sposób należy sobie z nimi radzić.

Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i za dziś,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy Ci dzisiaj podziękowania.