Z tej okazji życzymy wszystkim muzykom i plastykom tym małym i tym dużym, głów pełnych pomysłów, kreatywności i radości z wykonywanej pracy.


Muzyka jak i plastyka towarzyszyła ludziom od zawsze. Historia muzyki polskiej obejmuje wszystkie epoki począwszy od średniowiecza.

Jak podają źródła pierwszą kompozycją w języku polskim jest pieśń weselna „Oj Chmielu, Chmielu”
oraz utwór muzyczny Wincentego z Kielczy Gaude Mater Polonia (XIII wieku).

Najstarszą znaną polską pieśnią jest Bogurodzica.

Już w średniowieczu sztuka plastyczna w Polsce rozkwitała, a Kazimierz Wielki stworzył z Krakowa centrum sztuki. Jednym z pierwszych zasłużonych artystów był malarz i rzeźbiarz Wit Stwosz, twórca m.in. głównego ołtarza w krakowskim Kościele Mariackim.

Pod linkiem można zobaczyć filmik z malarstwem polskim
https://www.youtube.com/watch?v=C8cl8XXQkR0

jak również z polskimi malarzami
https://www.youtube.com/watch?v=GMalrMD8iH4

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki ma na celu promowanie polskiej sztuki. Należy pamiętać, że mamy doskonałych malarzy, rzeźbiarzy i grafików jak również kompozytorów muzyki i wykonawców.

Trzeba jednak dbać o edukację nowych pokoleń artystów.

Klasy I-III kontynuują nauczanie stacjonarne w szkole na dotychczasowych zasadach


Poniedziałek, wtorek, środa – 17-19 maja 2021 r.

W szkole lekcje stacjonarnie:

 • kl. VIa – s. 4
 • kl. VIb – s. 25
 • kl. VIIa – s. 6
 • kl. VIIb – s. 28

Nauka zdalna:
kl. IVa, kl. IVb, kl. V, kl. VIIIa, kl. VIIIb.

Konsultacje dla klasy VIIIb:
jak dotychczas w środę (19 maja 2021 r.)


Czwartek, piątek, poniedziałek – 20-21 i 24 maja 2021 r.

W szkole lekcje stacjonarnie:

 • kl. IV a – s. 6
 • kl. IV b – s. 28
 • kl. V – s. 4

Nauka zdalna:
kl. VIa, kl. VIb, kl. VIIa, kl. VIIb, kl. VIIIa, kl. VIIIb.

Konsultacje dla klasy VIIIa:
jak dotychczas w piątek (21 maja 2021 r.)


Wtorek, środa, czwartek – 25-27 maja 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)


Piątek – 28 maja 2021 r.

W szkole lekcje stacjonarnie:

 • kl. VIIa – s. 6
 • kl. VIIb – s. 28
 • kl. VIIIa – s. 25
 • kl. VIIIb – s. 4

Nauka zdalna:
kl. IVa, kl. IVb, kl. V, kl. VIa, kl. VIb.


Wszystkie klasy pracują zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych!

Nasza szkoła brała udział Mistrzostwach Województwa w Drużynowych Biegach Przełajowych online.

Zgłosiło się wielu chętnych i po szkolnych eliminacjach (online), Pani Ania wyłoniła cztery drużyny, które reprezentowały nas w rożnych kategoriach wiekowych.

Oto wyniki:

Dziewczęta najmłodsze ZAJĘŁY 5 MIEJSCE w Województwie w składzie:

 • Gęsikowska Hania – 4 miejsce indywidualnie
 • Leśniowska Amelka – 16 miejsce indywidualnie
 • Dembińska Karolina – 33 miejsce indywidualnie
 • Niestrój Matylda – 38 miejsce indywidualnie

Chłopcy najmłodsi zajęli 12 MIEJSCE w Województwie w składzie:

 • Wer Adam – 20 miejsce indywidualnie
 • Chotomski Wiktor – 24 miejsce indywidualnie
 • Gołkowski Miłosz – 47 miejsce indywidualnie
 • Demichowicz Tymoteusz – 50 miejsce indywidualnie

Chłopcy młodsi zajęli 6 MIEJSCE w Województwie w składzie:

 • Nikodem Marek – 10 miejsce indywidualnie
 • Gabriel Marek – 11 miejsce indywidualnie
 • Zamirski Bartosz – 22 miejsce indywidualnie
 • Gęsikowski Kuba – 41 miejsce indywidualnie

Chłopcy najstarsi zajęli 17 MIEJSCE w Województwie w składzie:

 • Bilik Szymon – 35 miejsce indywidualnie
 • Matuszok Tobiasz – 67 miejsce indywidualnie
 • Stefan Krzysztof – 76 miejsce indywidualnie
 • Nawrocki Mateusz – 78 miejsce indywidualnie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Wszystkie nasze drużyny były najlepsze wśród startujących szkół z miasta Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zaprasza uczniów klas 4-8 szkoły
podstawowej
do udziału w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Udekoruj dom z MDK Opole.

Zadaniem jego uczestników jest własnoręczne wykonanie autorskiej ozdoby z niepotrzebnych domowych rzeczy, takich jak np. plastikowe butelki, zbędne opakowania, zepsute urządzenia, zużyte ubrania itp.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – 3 tablety graficzne i 5 zestawów materiałów plastycznych.

Pozostałe szczegóły tej artystycznej rywalizacji znaleźć można w regulaminie konkursu (załącznik poniżej).

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej http://www.mdk.opole.pl oraz profilu na portalu facebook, gdzie znajdziecie Państwo ciekawe informacje dotyczące recyklingu oraz inspiracje związane z konkursem.

Informujemy, że lista kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Komisję rekrutacyjną do klasy I zostanie podana do publicznej wiadomości(wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) w dniu 14 maja.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia woli(załącznik)
w dniach 17-19 maja, potwierdzającego chęć uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza.

W dniu 24 maja zostanie podana do publicznej wiadomości(wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) lista dzieci spoza obwodu przyjętych/nieprzyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Od 1 maja 2021r. rozpoczyna działalność nowy Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przy Fundacji Dom.

Świadczone wsparcie jest bezpłatne (w ramach kontraktu z NFZ).

Kompleksowa opieka oparta będzie na pracy terapeutycznej w Ośrodku i w środowisku dziecka,
współpracy z instytucjami edukacyjnymi (szkoły, przedszkola, itp.), specjalistycznymi ośrodkami diagnostycznymi oraz ośrodkami wsparcia (poradnie psychologiczno –pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej oraz każda placówka mająca realny wpływ na poprawę funkcjonowania Rodziny).

Nasz ośrodek działa w ramach pierwszego poziomu referencyjnego. Oznacza to, że udzielamy wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego oraz środowiskowego. Nie wymagamy skierowań do specjalistów.

Kto udziela wsparcia w Ośrodku?

Zespół psychologów, psychoterapeutów oraz terapeuta środowiskowy wspierających bezpłatnie dzieci
i młodzież uczącą się do 21 roku życia oraz ich Rodziny.

Dla kogo jesteśmy?

 • dla osób w kryzysie,
 • dla osób mających trudności w relacjach z rówieśnikami czy też najbliższymi,
 • dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania,
 • dla rodziców/opiekunów odczuwających trudności wychowawcze.

Jak wygląda pierwsza wizyta

Będzie to wizyta diagnostyczna podczas, której zostanie przeprowadzony wywiad pozwalający na rozpoznanie potrzeb i odpowiedni dobór wsparcia.
Następnie pacjent zostanie przekierowany do odpowiedniego specjalisty.

Rejestracja Osobiście: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00.

Fundacja DOM
ul. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole
tel. rejestracja: 77 459 81 10

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie ” Twoja wizja nowego budynku laboratoryjnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.

Konkurs dotyczy wykonania projektu z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania stosowanego przez uczestników; w tym środowiska gier do budowania obiektów w trybie kooperacji (np. Minecraft, Roblox, itp.), które pomoże w przedstawieniu swojej wizji budynku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem wszystkich portali społecznościowych Politechniki Opolskiej.

Przewidywana pula nagród indywidualnych to 3000 zł, w tym bony podarunkowe oraz gry itp.

Nagradzani są również opiekunowie zwycięskich prac.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.wm.po.opole.pl

W załączniku umieszczony został plakat konkursowy oraz regulamin konkursu.

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

W dniu Waszego święta życzymy Wam więcej czytelników niż książek, a także radości i satysfakcji z pracy i tego, byście nigdy nie zapominali, jak ważne i cenne jest to, co robicie!

Dziękujemy też za Wasze oddanie, zaangażowanie, wiedzę oraz uśmiech i dobre rady.

Ósmoklasisto zapraszamy Cię oraz Twoich rodziców na Wirtualny Dzień Otwarty ZSB Opole!

Dołącz do nas w dniu 12.05 od 17.00 do 18.00 – https://www.zsbopole.pl/rekrutacja-2021-2022/

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będziesz mógł:

• zapoznać się z oferowanymi zawodami: Technik aranżacji wnętrz-Tylko u nas!, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa,
• spotkać się ze swoimi przyszłymi nauczycielami przedmiotów zawodowych,
• zdobyć wiele informacji o naszej szkole i zasadach rekrutacji;
• porozmawiać z uczniami naszej szkoły.

Aby dołączyć do spotkania kliknij w link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3048670d919c4101a0db08a6a49e44f2%40thread.tacv2/1620311192677?context=%7b%22Tid%22%3a%2248548147-85cb-4988-b1d1-900122c0c657%22%2c%22Oid%22%3a%2234d818da-73b5-495e-83f0-31e72c8cf0bf%22%7d


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z naszych kierunków Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 oraz uzyskać
informacje na temat praktyk?

Dołącz do nas w dniu 13.05 od 17.00 do 18.00.

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będziesz mógł:

• spotkać się ze swoimi przyszłymi nauczycielami przedmiotów zawodowych,
• zdobyć wiele informacji o naszej szkole i zasadach rekrutacji;
• porozmawiać z uczniami naszej szkoły,
• uzyskać informacje dotyczące praktyk od kierownika kształcenia praktycznego.

Aby dołączyć do spotkania kliknij w link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3048670d919c4101a0db08a6a49e44f2%40thread.tacv2/1620311732911?context=%7b%22Tid%22%3a%2248548147-85cb-4988-b1d1-900122c0c657%22%2c%22Oid%22%3a%2234d818da-73b5-495e-83f0-31e72c8cf0bf%22%7d

Uprzejmie informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące  im. Lotników Polskich w Oleśnie rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2021/2022. 

Pragniemy również poinformować, iż dnia 18 maja bieżącego roku, w godzinach od 16.00 do 18.00 odbędzie
się spotkanie online konsultacyjno-informacyjne na platformie Teams 365 dla Rodziców tegorocznych absolwentów.

Link do spotkania zostanie zamieszczony na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich: http://lo.olesno.pl(strona główna), zakładka rekrutacja – zasady rekrutacji.