W ramach wydarzenia, które obecnie rozpoczyna się w naszej szkole, a mianowicie:
Międzynarodowy Tydzień Języka Ojczystego, pragniemy poinformować o ogłoszeniu dla klas młodszych (klasy 1-3) konkursu plastycznego pt. „Narysuj wiersz”.

Oczywiście wszystko dla chętnych uczniów. Dzieci mają do wyboru interpretację jednego z wybranych wierszy: 

1. „Obłoki” Józef Ratajczak,

2. „Radość” Ewa Zawistowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Prace można przynosić przez ten cały tydzień.