MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W OPOLU

Informujemy, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu przygotował półkolonie zimowe dla uczniów klas I-VI, pozostających w domu na czas ferii zimowych. Zorganizowano dwa turnusy, które odbędą się w terminach:

  • I turnus 15.01.2024 – 19.01.2024 w PSP 11,
  • II turnus 22.01.2024 – 26.01.2024 w PSP 29.

Program półkolonii obejmuje m.in. ściankę wspinaczkową, wyjście do teatru/kina, wyjście do niewidzialnej przestrzeni, wyjście do sali zabaw pod nazwą „Fajne Miejsce”, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie i na sali gimnastycznej.

Opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.30 do 16.00 sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Cena za jeden turnus to 550 zł. Ujęto w niej koszt drugiego śniadania, obiadu oraz wysokość ubezpieczenia NNW.

Półkolonie zimowe z MOS | mos.opole.pl