KARTA ROWEROWA W PSP 10…

Uczniowie klasy czwartej przez cały rok przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej. Uczyli się na zajęciach technicznych przepisów ruchu drogowego.  

W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. 

Drugi etap,  jazda praktyczna na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejszy. Wszystkim, którzy zdali gratulujemy.